Nyheter

Snart kan du teste ulovlige rusmidler

Forenningen for tryggere narkotikapolitikk (FTR) har startet en innsamlingsaksjon på Spleis.no. Spleisen ble startet 6. september og målet på 344 000 kroner skulle nås innen 1. oktober. Under en måned senere, den 24. september, la de ut en Facebook-post om at de bare manglet 100 000 kroner. Dette målet ble så raskt nådd, da spleisens største bidragsyter ga hele 100 000 kroner. Pengene kom fra Johan H. Andresen. Han er eier og leder for blant annet Ferd, et familieeid investeringsselskap.

Du kan fremdeles i en donasjon til prosjektet til FTR gjennom Spleis.no, da målet de satte er fleksibelt og 344 000 kun var minstesummen de trenger for å starte analysetjenesten. Tryggere Ruspolitikk har blitt godkjent som organisasjon som gir skattefradrag, som betyr at alle donasjoner du gjør over 500 kr trekkes fra skatten din.

Lovspørsmålet her er relevant. Rusmidlene som de skal teste, er fremdeles ulovlig i Norge. Vil ikke da de som tester rusmidlene regnes å være i besittelse av dem, og dermed gjøre noe ulovlig?

På sin Facebook-side skriver FTR at de kommer til å gjøre analysene av rusmidlene på en måte som innebærer minimal håndtering av de. Mengdene vil som regel være for små til å være virksomme til rusformål. Dessuten har de jurister som står klare til å forsvare prosjektet. Derfor er de ikke særlig bekymret for det juridiske.

De forteller også i en kommentar på et av sine innlegg at de av juridiske årsaker ikke har muligheten til å tilby innsending via post i starten, men at det er noe de håper få til på sikt.

Skjermbilde fra donasjonssiden Spleis.no

Analyseverktøyet Alpha 2 er det spektrometer – et type måleinstrumt – som skal kjøpes inn. Dette er et spektrometeret som brukes av blant annet The Loop i Storbritannia. I tillegg får de et referansebibliotek som kan brukes til å identifisere 390 ulike rusmidler.

Ina Roll Spinnangr, leder for FTR, oppgir på Twitter at hun er rørt og takknemlig for at prosjektets finansielle mål er nådd. Hun mener dette kommer til å bidra til å få ned overdosedødsfall og virke skadereduserende.

Hun får nok sannsynligvis rett i det. Vi vet at svarte marked fører med seg mer urene rusmidler og dermed er mye farligere enn lovlige markeder.

I mellomtiden kan du kjøpe såkalte testkits til rusmidler på for eksempel Testkitsnorge.no. Rusmidlene testes ved å dryppe dråper av reagens (reaktivt kjemikalie) som gir en fargereaksjon ved kontakt av rusmidlet. Brukt korrekt, gir dette en sterk indikasjon på at det du tror du har kjøpt, er det du faktisk har fått.

Mest lest

Arrangementer