Nyheter

Uvaksinerte ingen mulighet for å reise til Canada

Strenge koronarestriksjoner. Staten i Canada kunngjorde nylig flere koronarestriksjoner for uvaksinerte. Det vanlige i mange land, er at det som har vært lov for vaksinerte, også har vært lov for uvaksinerte, men vanskeligere. For eksempel har de i noen sammenhenger måtte sitte i karantene eller påvise en negativ Covid-test, der vaksinerte har sluppet dette. De har med andre ord blitt pålagt mer enn vaksinerte, men det har aldri vært et kategorisk forbud. Så har man også behandlet de uvaksinerte som har vært smittet og blitt friske igjen, som juridisk likeverdige med vaksinerte.

Det spesielle med de nye koronarestriksjonene til Canada, er at fokuset og skillet nå går mellom vaksinert og uvaksinert, og ikke hvorvidt du utgjør en reell trussel. Nå er det et krav for ikke-statsborgere om å være fullvaksinert for å få lov til å reise til Canada. Disse koronarestriksjonene trådte i kraft allerede 8. november.

Definisjonen av fullt vaksinert i Canada, er at du enten er nødt til å ha mottatt minst to doser av en godkjent koronavaksine eller en blanding av to godkjente vaksiner, eller minst én dose av Johnson & Johnson-vaksinen.

Regla gjelder også innad

Overgansfase. For de som nettopp hadde startet vaksinasjonsprosessen, og dermed ikke rekker å fullføre den fulle vaksinasjonsprosessen, gjaldt ikke disse koronarestriksjonee. For de ble fristen forlenget fram til 29. november. I stedet måtte de vise fram en godkjent negativ Covid-test.

[F]rom October 30 through November 29, there will be a short transition period when travellers who don’t qualify as fully vaccinated will be able to travel if they can show a valid COVID-19 molecular test taken within 72 hours of travel.

Dessuten er dette regler som gjelder på tog.

Visse unntak

Regla om innreise kan leses på Canadas offisielle nettside her og regla innad kan leses her. Der listes det dessuten noen unntak. Blant annet gjelder ikke regla for de under 12 år, mens de mellom 12 og 17 år, er pålagt karantene. De som av medisinske grunner ikke kan ta vaksinen, er også unntatt. I tillegg er det noen andre rimelige unntak, som nødstilfeller og unntak for avsidsliggende lokalsamfunn der eneste måten inn og ut for boende, er med fly.

Frihet og rettferdighet

Reisefriheten, er en frihet verdt å forsvare. Også for uvaksinerte, gitt at de tar rimelige forholdsregler. Især bør dette være et ansvar og en plikt i land som Canada, som er velstående og har råd til det lille (store?) byråkratiet som må på plass for å sende folk til karantenehotell eller la de gå gjennom en møysommelig søknadsprosess for å bevise en forsvarlig reisetur.

Mest lest

Arrangementer