Kommentar

De fortjener ikke 10 % mer penger

Det er gledelig at regjeringen ikke gir feriepenger til dem som har vært permittert og ledige i år. Feriepengene utgjør 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Det å gi feriepenger til disse, betyr at de får omtrent 10 % mer i offentlig støtte.

Dette må selvsagt betales av noen. I essens betales alle offentlige utgifter av dem som arbeider. Å gi feriepenger til dem som ikke har jobbet, betyr at man overfører verdier fra dem som arbeider til dem som sitter i sofaen og ikke gjør noen jobb.

Nå er det selvsagt slik at det er mulig å uforskyldt bli permittert eller miste jobben. Det er ikke slik at de som havner i en slik situasjon, har oppført seg på en måte som betyr at de bør straffes ekstra for sine handlinger. Det er imidlertid ikke det som dette handler om. Det å gi dem feriepenger, vil være å belønne dem for å ikke jobbe.

Feriepengene kommer nemlig ikke som manna fra himmelen. Dine feriepenger er penger som du har tjent men som du ikke får utbetalt før neste år. Rett før ferien. Har du ikke jobbet, så har du heller ikke tjent opp disse pengene på ordinær måte og fortjener dem heller ikke.

Debatten bør heller handle om avskaffelse av feriepengene i sin helhet. Gi arbeiderne pengene når de tjener dem. Jeg kan da plassere dem i aksjefond i et år og kanskje øke verdien med 5 til 10 %. Prosenten er selvsagt avhengig av utviklingen i aksjemarkedet. Hvis man tar utgangspunkt i en medianinntekt på 500 000 kr, 10 % feriepenger og i gjennomsnitt et år med 10 % avkastning i et aksjefond, taper en med medianinntekt 5000 kr på feriepengeordningen. Regnestykket er selvsagt en forenkling og svært upresist.

Feriepengene eksisterer fordi man ikke tror at folk kan styre pengene sine og planlegge frem til egen ferie. Det gjelder selvsagt noen, men ikke alle. Det man gjør er å lage ordninger som belønner dårlig styring av personlig økonomi på bekostning av god styring av egne penger. Det er skadelig, i tillegg til formyndersk.

Feriepengene bør avskaffes for alle. Slik får de som jobber, utbetalt pengene når de tjener dem.

Mest lest

Arrangementer