Kommentar

Hvorfor ikke bare overse tiltakene?

Mandag kom regjeringen med tiltak som begrenser folks frihet. Tirsdag kom regjeringen med nye tiltak som skal hjelpe næringslivet på grunn av problemene fra mandagens tiltak. Her er to ting åpenbart. Regjeringen bruker den ene hånden til å skade personer og næringsliv. Den bruker den andre til å gi dem litt tort for svien. Oppsummert:

Det er staten som har makten og æren i evigheten. Amen!

Vi har en situasjon med privat fattigdom og statlig rikdom. Situasjonen blir opplyst av svaret på overskriften til denne kommentaren.

Mitt moralske svar er ganske enkelt. Mennesker bør overse dårlige handlinger. De bør fortsette med det som de selv mener er riktig. Jeg går med munnbind når det er mye mennesker. Jeg vasker hendene og holder avstand. Til fredag skal jeg ta en boosterdose av vaksinen. Det er greit å være ansvarlig. Man trenger ikke å la være å gjøre kloke handlinger bare fordi regjeringen kommer med mange merkelige påbud og forbud.

Samtidig er det slik at man har all rett til å bryte umoralske lover og reguleringer. Det er greit å smugle, snyte på skatten, kjøpe sex og drive med gambling. Det er greit å holde åpent en restaurant og skjenke alkohol, selv om myndighetene mener noe annet.

Det er selvsagt slik at man ikke har rett til å smitte folk med dødelige sykdommer (selv om en viss risiko er innenfor, men det betyr ikke at staten har rett til å forby handlinger som ikke smitter andre mennesker. Det å skjenke alkohol er ikke galt. Det å slå ned noen i fylla er det. Det er det siste som bør slås ned på. Dersom det er det å utsette folk for smittefare som er galt, så bør man slå ned på nøyaktig det. På samme måte som man bør straffe individuelle voldtektsmenn, og ikke menn som gruppe fordi det kollektivistisk sett er menn som voldtar.

Myndigheten er imidlertid ute av stand til å gjennomføre gode tiltak. Sist det var nedstengning, så var det forbudt for meg å spise mat i en tom restaurant, men jeg var pålagt å være i nærkontakt med en rekke skoleelever og deres kohorter. Selvsagt inkonsekvente regler, av samme type som hytteforbudet. Det at statens ikke gjør ting rett, er et kraftig argument mot statlige handlinger og makt.

Så hvorfor ikke bare overse tiltakene? Rett og slett fordi alle bedrifter eller personer som gjør dette, vil bli straffet hardt av myndighetene. De mister skjenkebevillingene og andre tillatelser, for i dette landet må man ha godkjennelse fra stemor stat for å få lov til det meste. Det at folk ikke boikotter krenkende tiltak, viser hvor omfattende statens makt er, når det virkelig gjelder.

Mest lest

Arrangementer