Kommentar

Samfunnsdebattant tvangstestet av myndighetene!

Den gravide samfunnsdebattanten Hege Grostad ble rustestet mot sin egen vilje fordi hun har ytret seg positivt til rus i mediene, hvor hun også tidligere har representert organisasjonen EmmaSofia (i dag Psynapse) som daglig leder. Organisasjonen jobber for å endre lovene rundt psykedeliske rusmidler. Etter det undertegnede forstår ble også Grostad tvangsplassert mot sin vilje av politiet frem til rusprøven ble erklært negativ. Dette er intet mindre enn kidnapping av et fritt menneske! Hege Grostad har også lagt ut egen twitter melding med vedtaket.

Her er det mange ting å ta tak i. Psykedeliske rusmidler forskes på av norske leger og vitenskapsfolk, til bruk i medisinsk behandling. Så her sier man altså at statlig forskning på psykedeliske rusmidler er OK, men det er ikke greit for en samfunnsdebattant å støtte det samme i friere former til folket.

Hege Grostad ble varslet bekymringsmelding på tilbake i mars i år, nå nylig i desember er hun selv ute med en gladmelding om at hun er 5 uker gravid, og rusfri! Basert på dette har altså myndighetene hastevedtatt et tvangstiltak på Grostad, av hensyn til barnets ve og vel. Dette forsvares ut fra Grostads tidligere uttalelser om rusmidler, hvilket hun også selv innrømmer å ha vært bruker av.

Et hastevedtak i desember, basert på et varsel i mars, er en evighet, både i en graviditet generelt sett, men og i ethvert menneskes liv. Hvordan kan myndighetene agere ut fra dette, uten å behandle et fritt individ på et skikkelig vis? Hadde det ikke vært mulig å behandle Grostad på et normert, skikkelig vis? Selv om hun tidligere har vært rusbruker? Og, skal virkelig tidligere rusbrukere ikke få være i fred for myndighetene når de endelig har funnet lykken i livet?

Alkohol er også rusmidler. Skal myndighetene nå kjøre raid på landets vinklubber óg?

Eidsvoll kommune fortjener all mulig straff og fordømmelse i denne saken. Gledelig er det at John Christian Elden har tatt saken på vegne av Grostad. Undertegnede håper virkelig en eventuell bot til kommunen blir stor, og forhåpentligvis en oppreisning for tort og svie til Hege Grostad for det emosjonelle overtramp hun er utsatt for! Elden uttaler også til VG at forfølgelsen av Grostad muligens er et brudd på menneskerettighetene.

Ruspolitikken i Norge er i ferd med, som så mye annet her til lands, å havne i bakevjen for den internasjonale utviklingen. Rusmidler er i ferd med å bli legalisert i flere land i Europa, Canada og de fleste stater i USA.

President Richard Nixons «war on drugs» lansert i 1971 er mislykket, og det er heldigvis mange land i ferd med å innse nå, titalls av år for sent selvfølgelig. Folk fortjener å bli behandlet med respekt, og med ansvar for egen kropp. Uavhengig av hva man dytter i den, omså det er Cannabis, potetgull, alkohol eller smågodt, ja så må man ta ansvar for egne handlinger! Den mislykkede krigen mot narkotika har kostet verdenssamfunnet enorme milliardsummer, nesten uavhengig av valuta du velger å måle den i.

Politiet fortjener også å bruke ressurser på ekte kriminalitet og ikke denne offerløse kriminaliteten. Da kan de heller fokusere på de store kartellene, eller shabby gatedrugs som ingen egentlig vet innholdet av. Aller helst bør politiet prioritere ran, vold, overgrep, mord og annen vinningskriminalitet.

Rusmidler har selvfølgelig potensielt katastrofale utfall for enkeltindivider, men de skal få behandling og hjelp, ikke straff og stigmatisering. Vi trenger en human ruspolitikk i Norge, som tar vare på våre rus-syke, likeledes som vi gir hjelp til de som brekker en fot, eller får kreft.

Det er heldigvis håp!

Samfunnsdebattant, ekspertkommentator og forfatter Jan Arild Snoen var nylig ute og deklarerte at hans neste bokprosjekt ville gå inn i dybden av ruspolitikken i Norge, med full støtte til legalisering av rusmidler. Kanskje bør noen dobbeltmoralistiske politikere på Stortinget få den boken i julegave neste jul?

Hvor mange år vil det ta før våre nasjonale politikere innser at verden er i bevegelse?

Mest lest

Arrangementer