Debatt

Bør fødetilbudet i Norge privatiseres?

Er det på tide å la private aktører å få stå for fødetilbud i Norge?

De siste årene har det vært flere saker om lokale fødetilbud som forsvinner, flyttes eller erstattes av såkalte fødestuer, hovedsakelig i Kristiansund og Alta. Dette har vært en svært politisert sak, som har ført til et utall av nyhetssaker og kronikker samt vært høyt oppe på agendaen til blant annet Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Det er ikke overraskende at det offentlige må foreta slike prioriteringer og at dette i noen grad sentraliseres – i likhet med mye annet. Det handler blant annet om mangel på kompetanse i form av jordmødre og barneleger, men også mangel på ressurser og/eller dårlig ressursstyring.

Min samboer har født to jenter, og vi har dermed fått prøve det offentlige tilbudet to ganger. Vi var ikke overimponert, for å si det forsiktig.

Å få barn er for mange det aller største de opplever i løpet av et liv. At denne enorme lykken delvis skal overskygges av elendige senger, dårlig informasjonsflyt, knotete logistikk rundt mat og så videre, er helt unødvendig i dagens samfunn.

Hvis mine barn en dag velger å få barn, håper jeg de kan få velge fritt mellom ulike fødetilbud, ut ifra hva som passer dem best. Ikke tvinges inn i en «one size fits all»-løsning som nesten kan sammenlignes med en samlebåndsbedrift.

Med Liberalistene på Stortinget vil vi aktivt jobbe for at private tilbydere også skal kunne tilby fødetilbud.

Med Liberalistene på Stortinget vil vi jobbe aktivt for å deregulere utdanningsinstitusjonene, slik at de kan tilby utdanninger og studieplasser etter markedets behov, ikke etter politiske føringer. Med en slik politikk vil de være nok av både leger og jordmødre.

Mest lest

Arrangementer