Kommentar

Jeg ønsker meg frihet til jul!

I en krisesituasjon, er det viktig at befolkningen har tillit til myndighetene. Den tilliten har folket gitt til politikerne gjennom demokratiske valg. Spesielt gjelder det den nye regjeringen, siden valget tross alt bare var for noen måneder siden. Når folket viser tillit til politikerne, bør også politikerne vise at de har tillit til folket. Likevel synes det som at mange av tiltakene mot pandemien er basert på tvang, som viser en mangel på tillit fra politikerne.

12. mars 2020 var jeg på en restaurant. Jeg måtte være tilstede om noen dukket opp til arrangementet jeg var vert for. De som i utgangspunktet skulle dit hadde avlyst. Ingen kom. Dette var dagen for den første, store nedstengningen, og pålegg om stenging av det ene og det andre ble tredd nedover oss. 75 % av omsetningen på restauranter forsvant over natten, til tross for at de fikk holde åpent.

Selv om befolkningen generelt følger rådene, mister vi nå friheten til å velge å dra på pub en sjelden gang – også når vi virkelig har et behov for det. Det syns jeg ikke vi fortjener. De fleste som går på pub gjør det på en smittevernmessig forsvarlig måte. Å stenge alt ned fordi enkelte ikke klarer styre seg etter å ha drukket, er en elendig løsning, og et stort problem for de som tar forholdsreglene som trengs.

Det vil alltid være et lite mindretall som skal opponere, og komme med hypoteser om at Covid er som influensa å regne, at munnbind og antibac er tull, at vaksinene ikke virker eller at man løper stor risiko for å ta skade av dem – men det må de få lov til. Det er ikke noen god løsning å la de som opponerer mot det fagfolk anser som klokt diktere reglene for alle oss som tar dette på alvor. Jeg blir også påvirket om noen peker på dem og bruker deres adferd som påskudd til å innføre tvangstiltak. Det er som å si til meg, og de andre som følger rådene, at vi ikke ville gjort dette om vi ikke ble tvunget til det. Det er respektløst. Mine valg her er tatt frivillig, politikerne har ingen ære for dem.

For noen kan det fremstå som lett kverulerende å henge seg opp i dette når jeg uansett følger rådene. Likevel er det en forskjell mellom å gjøre noe av egen fri vilje og det å bli truet til det med bøter og fengsel. Mange donerer et beløp i måneden til Røde Kors og lignende organisasjoner. Det er åpenbart at givergleden ville vært borte om mottakeren ikke spurte om lov, men bare tok dem. Den samme tankegangen gjelder pandemitiltak også.

Munnbind er et godt eksempel på hvordan straff fungerer i praksis. Ved en anbefaling om bruk, vil mange benytte dette. Hvis det derimot er et påbud, blir det et ekstra stressmoment at vi kan få bøter eller fengselsstraff om vi tilfeldigvis glemte eller mistet munnbindet. Det er ikke et slikt samfunn jeg ønsker meg i 2022.

FHI hadde nylig et innlegg på Facebook, hvor de la ut informasjon om vaksinene til de som er skeptiske. De besvarte spørsmål i kommentarfeltet under, og nesten 3000 kommentarer ble det til slutt. Det er en mye bedre måte å overbevise uvaksinerte til å ta vaksinen, enn å bruke den offentlige pisken til å gjøre den samme jobben. Heldigvis er ikke vaksinen obligatorisk her ennå, men det har skjedd i andre land og kan skje også her.

Jeg ønsker meg frihet til jul! Kan regjeringen gi en julegave til folket, og reversere tiltakene som baserer seg på tvang, for å holde seg til råd og anbefalinger? Det norske folk fortjener å slippe å bli behandlet som små barn av våre folkevalgte.

Mest lest

Arrangementer