Kommentar

Nyttårsraketter og respekt for andre mennesker

Jeg har ikke kjøpt nyttårsraketter på over 20 år og mener det er tull. Likevel synes jeg det er viktig å skrive dette forsvaret for slike «leketøy». Det handler om respekt for andre mennesker.

Det er to forhold jeg mener ikke belyses nok. Det ene er manglende økonomisk forståelse for andre menneskers ønsker. Det andre er manglende ansvar for ens egne handlinger.

Verdi for andre, men ikke for meg

Et av de største problemene i samfunnet og for et sunt syn på politikk, er mangelen på økonomisk kunnskap. Dette består av flere elementer. Et av disse er subjektiv verditeori, noe som er relevant for synet på fyrverkeri. Så et kort grunnkurs i økonomi.

Subjektiv verditeori er noe som fikk sitt sitt gjennomslag med økonomenene Jevons, Walras og Menger rundt 1870. Dette inkluderte også et forsvar for grensenytte. Dette synet erstattet arbeidsverditeorien fra Adam Smith og David Ricardo, en teori som også bidro til feilslutningene til Karl Marx. Ifølge arbeidsverditeorien er verdien til en gjenstand et resultat av mengden med arbeid som blir brukt på å lage den.

Subjektiv verditeori betyr at en gjenstand har ikke verdi i seg seg selv. Verdien avhenger av andres vurdering av hvor mye den er verdt for dem. Samme gjenstand har ulik verdi for ulike mennesker. Marginal nytte innebærer at verdien synker med antall. Er du tørst, så er verdien av det første glasset med vann større enn verdien av det femte glasset med vann. Hvis du vil vite mer, kan du se denne undervisningsvideoen som jeg lagde for noen år siden.

Et bilde kan ha stor verdi for noen, men ikke for andre. Folk er mer glad i egne barn enn i noen de ikke kjenner. En bok er som oftest mer verdt før du leser den enn etterpå. Og kanskje aller mest når det er noen få sider igjen. Forskjellen i subjektiv verdi hos ulike mennesker er et av grunnlagene for å få et rikere samfunn ut fra handel. Hvis to mennesker foretar en byttehandel, får begge noe av mer verdi for seg selv. På den måten øker rikdommen i samfunnet uten at mengden med varer øker!

Det er mange som tenker at nyttårsraketter er uten verdi. Noe som bare fyres opp som sløsing. Det at rakettene mister verdien fordi de brukes, er i seg selv et dårlig argument siden det også kan brukes om for eksempel mat. Når burgeren er spist, så er den borte på samme måte som fyrverkeri er borte etter at det er avfyrt. Det kan også påpekes at det skapes verdier underveis i produksjonen. Mennesker arbeider med å lage både mat og fyrverkeri. Helt uavhengig av disse argumentene ligger det en økonomisk kunnskapsløs arroganse i bunnen for det å ikke se noen verdi i fyrverkeri.

Det at noe mangler verdi for deg personlig, betyr ikke at det ikke har verdi for andre. Jeg har ikke noe moro av fyrverkeri nå, men det var morsomt med raketter og stjerneskudd da jeg var barn. Mennesker er ikke en øy, uavhengig av andre mennesker. Vi lever sammen med andre mennesker og det er derfor viktig å anerkjenne og respektere at andre mennesker liker andre ting enn det som du gjør. Enkelte mangler den empatiske siden ved en slik forståelse. Andre mangler den økonomiske forståelsen av andre menneskers ønsker.

Det er liberalt å forstå – på mange plan – at andre mennesker kan ha glede av nyttårsraketter selv om du ikke har det. Når man ikke forstår verdien av fyrverkeri, er det lett å konkludere med at man bør forby dem. Konklusjonen begrunnes imidlertid også med at raketter er farlig.

Farlig for andre mennesker

Da jeg var barn, avfyrte vi pinneraketter plassert i brusflasker i snøen, andre «kanoner» ble plassert rett i snøen og noen snurret rundt på bakken. Det er ikke lenger lov med slikt fyrverkeri. Grunnen er at det skjedde ulykker med slike raketter. Folk holdt dem i hånden og skadet seg. Øyer ble skadet og det ble branner. Jeg husker ikke om liv gikk tapt.

Shit happens!

Det er svært viktig å kunne leve i et samfunn der ulykker skjer. Hvis man forsøker å fjerne all risiko for at noen skal bli skadet eller drept, så oppnår man minst to ting. Det ene er en ufrihet som krenker menneskers rett til å leve spennende og meningsfulle liv. Svømming, klatring i trær og sykling måtte eksempelvis forbys.

For det andre så bidrar risikotaking til økt velstand i samfunnet. Hvis man regulerer for mye, skaper man et samfunn der alt blir vanskeligere, og med det økonomisk tilbakegang. Og fattigdom dreper, bare se på forskjell i levestandard og livslengde i rike kontra fattige deler av Oslo. For å dra et litt ekstremt eksempel for illustrasjonen skyld. En bussjåfør kan få et illebefinnende og skape en farlig situasjon. Hvis man for enhver pris skal fjerne den risikoen, så må man ha en ekstrasjåfør ved siden av. Noe som selvsagt er sløsing av tid! Reguleringer for å fjerne risiko skaper sløsing med menneskelige arbeidskraft og dermed mindre velstand.

Nå kan det likevel være slik at noe er så farlig at det likevel kan reguleres eller forbys. Det er jo ikke lov å gjøre noe som forårsaker fysisk skade på andre mennesker eller deres eiendom. Det å skyte en rakett i ansiktet eller huset til et annet menneske, bør være forbudt. Det er en kriminell handling.

Det samme er det å stikke en kniv i magen på et annet menneske eller hogge i stykker døren til noen med en øks. Det at noen kan gjøre dette, er ikke et argument for å forby kniver og økser. Det er et argument for å straffe dem som faktisk begår slike handlinger.

Det er en kjerne i liberalismen at det er galt å straffe noen mennesker for andre menneskers handlinger. Noen menn voldtar, og det er et argument for å straffe voldtektsmenn, ikke alle menn. Noen pensjonister stjeler i butikker, og det er et argument for å straffe disse, ikke alle pensjonister.

Problemet er imidlertid at det har vært en aksept av at det er greit å oppføre seg som fulle gærninger med fyrverkeri. Handlinger på nyttårsaften har blitt akseptert på samme måte som man godtar handlinger fra russ som normalt sett ville bli sett på som grov kriminalitet.

Det er rett å fjerne forbud og reguleringer når det gjelder fyrverkeri. Samtidig så bør man understreke at mennesker som fyrer av nyttårsraketter mot andre mennesker eller deres hus, er kriminelle og bør behandles deretter.

Man kan ikke drikke seg dritings fordi det er nyttårsaften og begå kriminelle handlinger. Mennesker er ansvarlig for egne handlinger og de bør holdes ansvarlig for dem.

Mest lest

Arrangementer