Debatt

Demonstrere mot koronasertifikat? Bli heller hjemme!

Det er ingen menneskerett å bevege seg på andres eiendom. Tvert imot er det lover som sikrer eieren retten til å bestemme over seg og sitt. Dette er regler som følger gode, liberalistiske prinsipper om eiendomsrett. Det er verten som bestemmer. Så enkelt er det. Eiendomsretten skal ikke trumfes av det som ofte er uvaksinertes høylydte rop om påstått diskriminering, segregering, forfølgelse, fascisme og hva nå enn for begreper de måtte strø om seg med det som utenfra virker å være i jakten på rollen som et offer.

Problemet med koronasertifikatet kan vanskelig argumenteres for å være dets eksistens i seg selv. Det bør etter liberalistisk tankegang være fritt frem å kreve at gjestene på en restaurant eller deltakerne på en konsert er vaksinerte, og forlange et skriftlig bevis på dette. Dette er en del av avtaleretten. Det inkluderer også avtaler om at kun noen spesifikke skal få oppholde seg på et gitt sted. I en rettsstat er det staten som skal håndtere avtalebrudd, hvis de måtte forekomme. At staten gjør dette, synes derfor å være liberalistisk sett problematisk i en rettsstat.

Det er dette som er så flott med liberalismen. Den sier ikke noe om at folk ikke skal få lov til det ene eller det andre. Innbyggerne står fritt til å lage avtale seg i mellom. “Vi kan ikke forby alt vi ikke liker” er et kjent, liberalistisk utsagn. Hvis vi tar dette på alvor, kan det virke som om det gjelder også et forbud mot koronasertifikatet, like mye som for alle andre forbud staten har funnet på. Da kan det neppe være noen god idé å delta i demonstrasjoner hvor hovedtyngden av deltakerne ønsker et generelt forbud mot koronasertifikatet. Ville man for eksempel stått i demonstrasjon om det gjaldt et forbud av dresskoder?

Å fronte autoritær forbudspolitikk hører hjemme helt andre steder på det politiske kartet enn på vår liberalistiske øy. Hos oss er det ikke er politikerne som skal diktere hva folk skal få lov til eller ikke få lov til. Dette kan de andre partiene få drive med i fred og ro.

Det er flott skiføre rundt omkring i landet. Da får du opp pulsen på andre måter. Grip heller den sjansen!

Mest lest

Arrangementer