Debatt

Snodig fra Baade

Lørdag kunne en lese et noe snodig innlegg i Liberaleren signert Liberalistene Bærum ved Baade. Forfatteren forsøker seg på et liberalistisk argument for covid-sertifikat.

Innlegget bærer preg av en total distansering fra virkeligheten og en tilnærming til liberalistisk politikk hvor prinsipper velges ut fra en a la carte-meny. Kort sagt er det så mye falske eller manglende forutsetninger som legges til grunn at det er godt gjort å samle det på så få tegn.

For å ta det grunnleggende. Vi er for eiendomsrett og dersom temaet var et privat sertifikat utarbeidet av det sivile til bruk av det sivile samfunn så ville Baade hatt rett. Absolutt ingen av disse kriteriene inntreffer her. Forkjemperne for sertifikatet vil at staten skal stå bak både utarbeidelse av sertifikatet og retningslinjene for bruk av dette som så skal nedfelles i lov og opprettholdes av voldsmonopolet og hvor de som ikke ønsker å avkreve sine gjester for helseopplysninger skal pålegges å gjøre dette. Baade sin beskrivelse av passet han mener det ikke skal demonstreres mot, er altså et pass han selv har konstruert men som ikke finnes andre steder en i hans egen teori. Enkelt beskrevet et stråmannspass.

Også bruken av sertifikatet er problematisk. Konserter, teater, kino osv foregår ikke på privat grunn og finansieres i all hovedsak av skattepenger. Det er derimot ikke i henhold til liberalistiske prinsipper (og knapt noen andre filosofiske prinsipper) at en kan ta betalt for en vare eller tjeneste uten å levere den. Passet er tiltenkt å brukes i det offentlige rom eller da det en kan kalle felles eide områder via staten. Det er svært langt fra liberalistisk tankegods å bedrive segregering av befolkningen verken basert på helsestatus eller annet. En god øvelse for Baade her ville være å bytte ut et par ord. Covid kan eksempelvis byttes med HIV. Jeg tror vi med stor sikkerhet kan si det ville gi en svært vond smak i munnen å avkreve HIV-testing fra folk for å være til stede på offentlige arenaer.

Baades innlegg ville jeg forventet av Rotevatn i Venstre mer enn et medlem i Liberalistene. Personlig ville jeg nok vurdert et lite oppgjør med meg selv vedrørende politisk ståsted og faktisk filosofisk og partipolitisk tilhørighet, hvis jeg var Baade.

Styremedlem Liberalistene Vestfold og Telemark

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer