Debatt

I en økonomisk vanskelig tid

Vi lever i en økonomisk vanskelig tid hvor flere lurer på hvorfor priser på produkter og tjenester er så høye. Det finnes mange faktorer som spiller inn her, og jeg kunne sikkert snakket i det lange og det brede, men skal kun enkelt ta for meg noen eksempler.

Strømprisene, drivstoffprisene, og prisen på mat skutt i været. Hvorfor er det slik? Er det markedet sin feil? Er det kapitalismen eller markedsliberalisme som har fått «herje»? Har bedriftene blitt grådige? Hadde det vært bedre med statlige styrt økonomi? Kort fortalt: Nei.

Først noen enkle forklaringer. Hva er kapitalisme? » Kapitalisme» er et økonomisk system av handel av varer, tjenester og kapital. «Markedet» er den samlede etterspørselen etter varer og tjenester. Liberalisme, kommer fra det latinske order «Liber» og betyr frihet.

Kapitalisme i sin reneste form er markedsliberalisme, fordi kapitalisme er ikke i utgangspunktet regulert. «Jeg får kaffe, du får penger».

At vi har alt tilgjengelig i dag bare et tastetrykk unna er et privilegie ingen andre i historien har hatt, og vi er utrolig heldige for at man har denne muligheten. Alt fra medisiner, bøker, utdanning, mat, hus er gjort tilgjengelig som følge av kapitalisme.

Kapitalisme lover ingenting og gir deg mye mer enn du forventet.

Men hva gjør prisene på strøm, drivstoff, mat så høye, eller høyere enn de trenger å være? La oss dele opp faktorene som spiller inn når det kommer til prisen på disse:

  • Elavgift
  • Moms
  • Enova avgift
  • Grunnrenteskatt
  • Hjemfallsloven
  • Nedleggelse av stabil kraft i EU
  • Nettleie
  • ACER
  • Statlige og kommunale reguleringer

Hadde disse ikke-kapitalistiske, statlige og overnasjonale faktorene vært borte hadde vi bare betalt en brøkdel av strømprisen.

Hva drivstoffpriser gjelder, så er dette også sterkt regulert av staten, ikke markedet, slik den burde. Over 60% (og økende) av det du betaler i bensin og diesel går til skatt og avgifter. Hadde man fjernet disse, hadde pumpeprisen vært på 5 kr literen.

Maten er også sterkt regulert. Vi fører en proteksjonistisk politikk for å «beskytte» landbruket mot konkurranse. Dette fører til høyere priser. Man har også enorme tollsatser på flere varer av samme grunn. Ost og kjøtt har tollsatser opp mot 300%. Dette hindrer import, det skaper bremseklosser for flere aktører i markedet og dermed mindre mangfold av tilbud og mindre konkurranse på pris og kvalitet.

Det er politikk som gjør det dyrere og mer komplissert å leve enn nødvendig(ironisk nok).

Om man ønsker bedre råd må man la folk beholde mer av sine egne penger. Får å få til det trenger man mindre reguleringer, mindre skatt, mindre avgifter og mindre statlig sløsing. Først da kan man snakke om markedsliberalisme. De landene med størst grad av liberalisme har også størst grad av velstand. Dette fordi man har bedre råd og frie tøyler til å produsere, samtidig har man større kjøpekraft. Som et resultat får man et større mangfold av varer og tilbud og velge mellom.

Det er derfor bedre om man får beholde sine egne penger, fremfor at politikerne skal sløse det bort på sine prestisjeprosjekter eller på saker man normalt aldri selv ville brukt dem på. Eksemplene på dette er mange, men man finner i bøtter og lass på Sløseriombudsmannen.

Hvis noe av dette høres fornuftig ut kan du sjekke ut Liberalistene, og bli med på frihetskampen mot et bedre og friere Norge.

Mest lest

Arrangementer