Kommentar

Kringkastingsrådet – hva skal vi med det?

Kringkastingsrådet har tatt fatt på en ny funksjonsperiode, med ny leder og nye medlemmer oppnevnt av Stortinget og regjeringen. Men hva skal et redaktørstyrt medium med et synseorgan?

Kringkastingsrådet for perioden 2022-2025 møttes første gang 17. februar 2022. Skjermdump fra NRK.
Kringkastingsrådet for perioden 2022-2025 møttes første gang 17. februar 2022. Skjermdump fra NRK.

De fleste norske medier følger Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. De har private eiere, styre – og en redaktør som ivaretar journalistiske vurderinger. Som statlig medieselskap er NRK i en særstilling. Ikke bare med eierform. Selskapet har både redaktør, styre og generalforsamling (som er kulturministeren). Likevel har NRK Kringkastingsrådet. Ti medlemmer oppnevnes av Stortinget, fire av Kongen i statsråd (regjeringen). Ny leder er Snorre Valen, tidligere SV-politiker og nå redaktør for nettavisen Nidaros. Ser man på Rådets sammensetning efter oppnevningen som nettopp er gjort, består det stort sett av politikere fra Ap, Høyre, SP, SV og FrP.

Wikipedia skriver følgende om Kringkastingsrådets oppgaver: «Rådet har til oppgave å drøfte og uttale seg om hovedlinjene i NRKs programvirksomhet, både innen radio og TV. Det kan også gi råd i administrative og økonomiske saker. Sakene rådet behandler kan komme både fra kringkastingssjefen og fra NRKs seere og lyttere. Det kan også behandle saker som rådet selv mener bør tas opp.»  Oppgavene er regulert i lovs form.

Også NRKs distriktskontorer (regionmedier) har egne programråd. Medlemmene er oppnevnt av fylkestingene. Da jeg selv var innvalgt i fylkestinget i Akershus (1987 – 1995) var jeg med på slik oppnevning av medlemmer. Om jeg ikke husker feil fikk fylkestinget også en årsmelding fra distriktskontoret, som ble debattert.

Det er mulig at årsmelding fra NRK hadde en funksjon for eieren (staten ved Stortinget) da NRK var en monopolbedrift. Men hvorfor publikum hadde behov for et eget klageorgan i tillegg til PFU er vanskelig å forstå.

Siden 1980-tallet har NRK hatt konkurranse fra norske radio-kanaler utenlandske TV-kanaler. Fra 1992 ble NRKs nasjonale TV-monopol brutt, da TV2 ble etablert. Man skulle tro at det ville være tilstrekkelig om et redaktørstyrt medium som NRK ble holdt ansvarlig for utøvelse av sin virksomhet gjennom Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. NRK kan klages inn for Pressens Faglige Utvalg dersom noen mener at Vær Varsom-plakaten er brutt. Så hva skal man med Kringkastingsrådet?

17.februar hadde det nyoppnevnte rådet sitt første møte, så vi kan regne med at debatter og avgjørelser får dekning i mediene. Det er positivt at presseetikk debatteres, men det skjer også i PFU.

For å sikre NRKs uavhengighet og gjøre det mindre forskjellig fra andre redaktørstyrte medier bør Kringkastingsrådet og de regionale programrådene avvikles. Jeg kan ikke se noen grunn til at politikere skal sitte og synse om NRKs programvirksomhet.

Mest lest

Arrangementer