Debatt

«Guilt by association» – en tankefeil!

Jeg fikk lyst til å skrive en artikkel om en bestemt «tankefeil», som på godt norsk heter «Guilt by association», eller «Association fallacy».

Det er en tankefeil som kan begås av politikerne og av media, gjerne synkront, siden hovedstrømsmedia tilsynelatende etter min oppfatning ofte legger politikernes virkelighetsoppfatninger til grunn for hvordan de skal vinkle nyhetene.

Et nylig eksempel på dette er Canadas statsminister Justin Trudeaus stempling av de over ti tusen demonstrantene, som demonstrerer mot hans sterkt autoritære koronapolitikk. Han generaliserer demonstrantene og later som om de alle er en homogen gruppe som alle mener det samme, om alt. Han omtaler dem som «disse menneskene», «antivakserne», som han også blander sammen med «kvinnehatere», «rasister» og «vitenskapsfornektere».

Det er ikke måte på hvor grusomt forferdelig dårlig «kloakk»-menneske du måtte være om du måtte finne på å mene noe sammen med andre som heller ikke synes politikken er fornuftig og forholdsmessig riktig.

Professor i Filosofi Einar Øverenget, har skrevet og sagt mye om farene ved å sette et flertall av befolkningen opp mot et mindretall. Blant annet i denne artikkelen hos NRK, med overskriften: «Dem og oss».

Han skrev: «Når mennesker settes opp mot hverandre gir det næring til antidemokratiske strømninger. Spesielt problematisk blir det om man begynner å identifisere «indre fiender»(…)

(…)Når befolkningsgrupper settes opp mot hverandre, og særlig når en stor majoritet settes opp mot en liten minoritet, så vil det raskt kunne vokse frem begreper om de verdige og de uverdige. Det kan skape splittelser som er politisk lett antennelige.

I enkelte land har det vært lagt opp til en sterkt polariserende språkbruk fra myndighetenes side som i praksis oppfordrer innbyggerne til å vurdere hverandre ut fra et bestemt valg de har tatt – vaksinert eller ikke – i stedet for å respektere hverandres frihet til å ta valg. På den måten skapes motsetninger som gir næring til en intoleranse som setter det åpne samfunn i revers.»

Pierre Poilievre

Den konservative politiske meningsmotstanden til Justin Trudeau, Pierre Poilievre, hadde dette å si til medias spørsmål om «Hva er det du mener om de ekstreme elementene i lastebilprotesten?».

Han sa: «Vel, vet du hva jeg synes er interessant? Jo, det er at når det er en venstreorientert demonstrasjon på Parliament Hill, da ser vi aldri venstreorientert media gå igjennom navnene til hver enkelt person som måtte delta i protestene, i et forsøk på å finne en eller annen person de kan forkleine hele gruppen med. Når CBC ble anklaget av sine egne ansatte for systematisk rasisme, da så vi ikke noe til slike generaliseringer der alle ansatte ble stemplet som rasister, for eksempel…

Det er slik at når du har fem til ti tusen mennesker som engasjerer seg og står sammen om en bestemt sak, og dermed til sammen utgjør en stor gruppe, vil du alltids finne individer der som har eller som gir uttrykk for meninger vi betrakter som uakseptable. Og disse individene burde dømmes på individuell basis for det de sier og gjør.

Men det betyr ikke at vi forkleiner de tusenvis av hardtarbeidende, lovlydige, og fredlige lastebilsjåførene, som rent faktisk har holdt dere alle i live de to siste årene ved å fylle matvarehyllene fulle av den maten dere spiser, og hjemmet deres med ting dere er helt avhengig av. Så jeg tror det er mulig å holde folk individuelt ansvarlige, for hva de sier og gjør som måtte være uakseptabelt, mens de viser støtte til de hardtarbeidende, lovlydige, fredselskende lastebilsjåførene som kjemper for sine friheter og levebrød, som vi har vært avhengige av de siste to årene.»

Uheldige konsekvenser

Alt for mange vil kunne begynne å vise aksept for statlig bruk vold mot menneskene de misliker. De vil kanskje ikke se så mye galt i at myndighetene velger å fjerne demonstrantene med voldsom maktbruk. Trampe på dem med hester, og slå dem med batong, bruke tåregass… Dette i stedet for å reflektere over og vurdere opphevelse av unødvendige restriksjoner samt en gjenåpning av samfunnet nå som resten av verden gjør det, og på den måten sørge for å gjøre slutt på demonstrasjonene. Altså gå frem på en fredelig måte som fører til at de uønskede demonstrasjonene opphører.

Libertarianeren Leo Housakos i det konservative partiet tar demonstrantene i forsvar og kritiserer Trudeaus innføring av «unntakstilstand» i denne flotte talen:


Kun fordi enkeltindivider som mener noe sterkt om et bestemt politisk sak, dukker opp på samme tid og sted med folk som måtte være av samme oppfatningen i nettopp denne bestemte saken, så gjør ikke det dem til meningsfeller i alle andre politiske spørsmål. Det er altså kun én sak vi kan vite at de er enige om, og det er den saken de demonstrerer for eller mot.

I det man forsøker å knytte alle deltagerne i demonstrasjonene til holdninger kun et fåtall av demonstrantene har, og som ikke har noe å gjøre med det de demonsterer mot/for, så bruker man ikke lenger gyldig argumentasjon mot meningsmotstanderne og deres reele standpunkter. Da har man gått over til primitiv demonisering, personangrep og stråmannsargumentasjon.

Det er rett og slett en måte å unngå argumentasjon på. Det er kun et forsøk på å delegitimere meningsmotstandernes faktiske meninger, og det på en uærlig og feig måte.

Her er et sammendrag av det vi har vært vitne til i Canada de siste dagene:

Holocaustfornektere i demonstrasjon mot EU, EØS, og ACER!

EU-kua malt på en låvevegg
Opphavar: Fotograf Øystein Søbye
Rettshavar: Leverandør Samfoto, Leverandør NTB scanpix

Jeg vil ta et eksempel til. Se for deg en hypotetisk demonstrasjon mot norsk medlemskap i EU, der demonstrantene roper: «Skarru værra, virru værra ja til EU? NEI TIL EU!».

Midt i blant dem, står den høyreekstreme fascisten, jødehateren og holocaustfornekteren Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som blant annet er nøytralt omtalt i Frifagbevegelse.no, i forbindelse med sin sterke motstand mot EU, EØS, og ACER.

Her kunne media ha møtt opp på en slik demonstrasjon og plassert kameraet fjellstøtt opp i ansiktet til Lysglimt, og andre medlemmer av Alliansen. Så kunne de ha omtalt «Nei til EU»-demonstrantene som jødehatere, holocaustfornektere, nazister og rasister. Demonstrantene er jo det, dvs. ikke alle, men det er jo ikke så nøye, for sannheten er at demonstrasjonen bærer preg av ekstreme elementer. Demonstrantene består jo av høyreekstremister.

Men vi forstår at dette blir feil. Hvorfor? Kan det være fordi det finnes en betydelig andel journalister som er i mot EU, ACER, og EØS? En betydelig andel journalister som ikke har noen interesse av å brunbeise demonstrantene som demonstrerer mot EU? Mens det kanskje finnes betydelig flere som er for politikernes tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset?

Det er for øvrig ganske interessant at fascister, og nazister kan få seg til å demonstrere i mot tvang og overformynderi…

Liberalister på Freedom Convoy Norway 2022

Jan Arild Snoen gav den 19 februar uttrykk for at han mislikte at medlemmer i Liberalistene deltok på den norske frihetskonvoien i Oslo, i et facebook-innlegg. Snoen er en av de største bidragsytere til liberalismen i Norge og han holder for tiden på å skrive en bok som argumenterer for legalisering av narkotika, som vil bli publisert til neste år. En bok som jeg definitivt skal kjøpe og lese.

Han skrev: «Mini-partiet Liberalistene deltar i dagens demonstrasjon foran Stortinget – «Freedom Convoy», mot de covid-tiltakene vi faktisk IKKE har, i redsel for at vi KAN får dem igjen. Her er de i «godt» selskap med Demokratene, Partiet De Kristne og Steigan-folket. Bli ikke overrasket over at den gamle «liberalisten» Hans Jørgen Johansen dukker opp også. Jeg linker til Resett her, så får dere som får allergi av slikt la være å klikke. https://resett.no/…/demokratenes-leder-leser-steigan…/ Hadde det nå bare vært dette. Liberalister skal være skeptiske til statlige inngrep, også i covids navn. Jeg synes de i perioder har vært i strengeste laget, men det er ikke snakk om noen snikende diktatur, slik mange av disse konvoi-folka mener.»

Jeg personlig oppfatter Jan Arild slik at han liker partiet Liberalistene, og at han med dette gir uttrykk for at han ikke ønsker/liker at partiet vil komme til å assosieres med de politiske gruppene han ramser opp.

Grunnen til at jeg er av den oppfatningen av at han liker oss, er blant annet å finne i denne artikkelen som han lenker til i samme innlegget jeg siterer fra ovenfor: En annen verden er mulig, som da omhandler Liberalistenes ønske om kutt i hele inntektskatten.

En annen som heller ikke liker partimedlemmers deltagelse i frihetskonvoien noe særlig godt er Liberalerens redaktør Bent Johan Mosfjell. Han er medlem i Liberalistene og deler sin venn Snoens syn.

Han skrev: «Jeg har merket meg hvem som demonstrerer mot vaksinepass og tilsvarende. Det er folk fra høyresiden som Partiet de kristne, Demokratene og anti-establishmentfløyen i Liberalistene. Alle er enda mer anti-establishment enn FrP. Sammen med dem har du Steigan-folkene og andre utskudd på venstresiden. Altså de på begge sider som er for «out there» til å bli med i Rødt eller Fremskrittspartiet. Samtidig så er disse på høyresiden ikke heller i totalitærboksen eller høyreekstremistboksen (Jeg kjenner ikke til venstresiden godt nok til å vurdere dem.)»

Her forsøker han å skjerme partiet Liberalistene som helhet, ved å omtale anti-establishmentfløyen. Det er bare en liten del av Liberalistene som deltar, anti-establismentfløyen.

Det er mange som ikke liker å bli assosiert med de andre tilstedeværende gruppene, og derfor forsøker så godt de kan å distansere seg selv, da de absolutt ikke på noen måte ønsker å bli assosiert med grupper de ikke har noe til felles med.

Jeg har nå brukt et helt innlegg på å forklare hvorfor jeg mener at det er feil å generalisere og skjære alle over én kam, bare fordi man har en sak felles som man brenner for, og at man derfor mer eller mindre frivillig ender opp på demonstrasjon med mennesker man i stort sett alle andre politiske spørsmål er uenig med.

For øvrig er det ikke korrekt at Bent Johan offentlig kritiserer partiet for å være med i frihetskonvoien, selv om det kan se litt slik ut. Han kommenterte nemlig denne artikkelen, som omtaler hesteskoteorien: Rødt, Frp og hesteskoteorien. Og som han selv skrev til sitt forsvar etter anklage, var hans kommentar deskriptiv, og ikke normativ.

Akkurat som det nasjonalkonservative Fremskrittspartiet ofte stemmer sammen med de blodrøde kommunistene i Rødt, selv om de står på motsatt side i det politiske landskapet. Dette kan vi lese om i denne artikkelen: Rødt stemmer oftere med Frp enn med de rødgrønne: Moxnes og Listhaug i saktedans.

Kommuneoverlegen Jan-Øyvind Lorgens tale

Jeg vil avslutte denne artikkelen med Jan-Øyvind Lorgens utmerkede tale på Freedom Convoy Norway 2022. Samt tilføye at det var han som gav meg det første sprøytestikket med koronavaksinen Pfizer. Dette gjorde han en solfylt og fredelig dag mens jeg satt solbrillekult i førersetet, med armen hvilende på vinduskarmen til frontdøra på bilen min, som stod parkert rett utenfor lokalene der hvor Liberalistenes landsmøte 2021 fant sted.

Jan-Øyvind er en frihetselsker, og liberalist på sin hals. Han har vært i mot koronatiltakene helt siden starten av pandemien i 2020. Hvis man ser vekk i fra engasjementet og meningene i denne saken, har han ingen ting til felles med de kristenkonservative, eller antivaksere, de rasistene, og det som verre er, som måtte befinne seg på samme demonstrasjonen den dagen. Derfor er det rett og slett bare tull å forsøke å forsøke å tillegge ham, eller andre liberalistiske deltakere disse meningene, og holdningene de ikke har.

Mest lest

Arrangementer