Debatt

Veien til koronasertifikatet

Om koronasertifikatet sett i lys av CoViD-håndteringen så langt. Kilder i parentes.

Om innleggsforfatteren

Jeg heter Sjur Even Aunmo, og er lege. Jeg ble sagt opp fra min stilling medio januar, fordi jeg hadde opplyst pasientene mine om negative sider ved CoViD-19-vaksinering. Så som den svake forskningen, og etter hvert om risiko for død og bivirkninger. Videre fordi jeg «var i utakt med FHI», samt at jeg hadde laget en internett-video om autoritære tendenser vedrørende CoViD-19-håndteringen rundt omkring i verden; for eksempel bestemmelsen om at fransk helsepersonell i høst måtte la seg vaksinere for å få lov til å fortsette i yrket sitt (1), eller at østerrikere snart må betale høye bøter hvis de ikke kan vise gyldig vaksinasjonsbevis (2).

Opptakten

I julen 2019 sa et familiemedlem, som også er lege: «Nå er vi i gang, igjen.» Kanskje var det svineinfluensaen, ti år før, som vekket tanken. Pressen tok i bruk krigstypene, mens Regjeringen overså WHOs ferske pandemihåndteringsråd (3) og stengte ned samfunnet, uten klar anbefaling fra FHI. Regjeringen gikk like etter på kant med Grunnloven (4) ved å tilegne seg ekstraordinær makt fra Stortinget (5), og foreslo etter hvert å gjøre det enklere for seg å innføre portforbud (6). Haugesund kommune truet med opptil to års fengsel for å gi noen en klem eller hilse på noen med hånden (7).

415 personer døde i Norge med CoViD-19 som underliggende dødsårsak i 2020, ifølge Dødsårsaksregisteret/FHI (8). Det er det siste året vi har ferdigbehandlede tall fra. Det svarer til under en tidels promille av befolkningen, det året (415/5367580) (9). Det var 97 ganger så stor sjanse ((40534-415)/415) for å dø av noe annet enn CoViD-19 (10). Man vet ikke sikkert om denne lave dødeligheten skyldtes nedstengningen, for forskning av høy nok kvalitet til å si sikkert om nedstengningene virket mot dødelighet av CoViD-19 eller ikke, har ikke blitt gjort.

Forskningen bak vaksinene er likeledes svak (11, 12). Det er kanskje ikke så rart; det gikk i hui og hast. Hverken Pfizer eller Moderna ønsker å frigi grunndataene fra sin vaksine-forskning, slik at uavhengige forskere kan ettergå dem (13). Cochrane, en av verdens medisinske forskningsautoriteter, oppgir vesentlige mangler ved det som er kjent (14, 15).

Å forske er å se etter det som er vanskelig å se. Dette krever grundighet, åpenhet og etterprøving, og tar tid. Faren ved å forhaste seg kom til syne etter svineinfluensaen. «Dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid», sa FHIs Preben Aavitsland til NRK i 2013, etter sytten meldinger om dødsfall etter vaksinasjon med Pandemrix (16, 17), som ble anbefalt av FHI fire år tidligere (18).

Den første CoViD-19-vaksinen ble satt 27.12.20 (19), også etter anbefaling fra FHI (20), og mellom da og 15.2.21 kom det inn hundre meldinger fra norske leger om mistenkt dødsfall etter vaksinering (21). Dødeligheten kom, tross svineinfluensaens lærepenge, overraskende på, og vaksine-dødsfall kan ha blitt oversett blant de mange dødsfallene som forekommer på sykehjem, hvor vaksinasjonskampanjen begynte. Hovedinnsatsen har ligget i vaksinering, diagnostikk og behandling av CoViD, fremfor avsløring av bivirkninger. Testing og behandling av CoViD-19 har vært betalt av Staten. Vaksinasjon og identifisering av pasienter til vaksinering har vært godt betalt, men fastlegen kan ikke kreve honorar for å sende inn bivirkningsmeldinger, som det ble mange av etter hvert. (22) Underrapportering, som betyr at det finnes flere tilfeller enn de som rapporteres, ligger i denne type registrerings vesen (23, 24, 25).

Likevel åpnet FHI for eksperimentell vaksinering av gravide 4.5.2021 (26), og så av barn 2.9.2021 (27). Det er i det hele tatt uetisk å forske på de ufødte, og man skal som lege være forsiktig med å gi gravide medikamenter. De mulige konsekvensene er ikke helt til å fatte rekkevidden av.

Videre anbefalte FHI i februar det året en vaksinasjonsmetodikk som kan føre til at vaksinen går rett i blodstrømmen (28), og det er den ikke laget for. Det må ikke forekomme, skriver både Pfizer og Moderna (29, 30). Videre ble kjent, billig, vesentlig bedre forskningsunderbygget (31, 32, 33), forebyggende behandling mot luftveisinfeksjoner, i form av vitamin D-korreksjon, ikke frontet fra myndighetenes side. Det ble heller ikke muligheten for gjentatte vaksine-oppfriskningsdoser, selv om denne type virus’ raske mutasjonsrate var kjent før 2019 (34, 35).

Som Moderna og Pfizer, ønsker ikke myndighetene å fortelle alt, og har sensurert deler av Koronakommisjonens rapport om sin håndtering av CoViD-19 (36). Det er likevel klart at politikere og byråkrater har tatt sjanser vedrørende folks helse, og rikelig av deres frihet. Dette for en sykdom med gjennomsnittlig dødsalder på 81,5 år i 2020 (8). Man kan kanskje si at listen ligger lavt. Nå forsøker Regjeringen å få til et innenlands koronasertifikat (37).

Koronasertifikatet

Koronasertifikatet er et EU-samarbeid i regi av Europakommisjonen, innført i Norge av FHI 5.5.21, som et bevis på nylig vaksinasjon, test eller gjennomgått CoViD-19 (38). Mange har måttet bruke dette ved reising utenlands det siste året. Man kan se sitt koronasertifikat på helsenorge.no, eller i telefon-appen Kontroll fra FHI. (39, 40, 41)

Kontroll og frihet hører ikke så godt sammen. 12.11.21 sa Statsministeren: «Vi vil se på om det er aktuelt med koronasertifikat som inngang på utesteder, konsertsteder, idrettsarrangementer, kinoer, teater, muséer og lignende.» (42) Tre måneder senere, 12.2.22, skrev Regjeringen at det ikke lenger er nok å teste negativt for å gå godkjent sertifikatet innenlands (43). Dermed må man enten gjennomgå CoViD-19 eller vaksinasjon for å få det. Helsepersonell jeg kjenner har valgt å infisere seg selv med sykdommen for å slippe vaksinen. Utenriksmessig kom det fra og med 1.2.22 nye EU-regler: Det er ikke nok å være dobbeltvaksinert lenger; man må ha oppfriskningsdose, og ny oppfriskningdose innen 270 dager deretter (44).

Hvor bærer dette hen? Den lave dødeligheten av CoViD-19 i Norge var kjent sommeren 2021. Mange hadde naturlig immunitet og brorparten av befolkningen var vaksinert (45). Studier som hadde kunnet svare sikkert på om nedstengning kan hindre CoViD-19-dødsfall eller ikke var fremdeles ikke gjennomført. Regjeringen stengte likevel ned igjen 15.12.21 (46), med bakgrunn i at FHI vurderte risikoen som stor (47). Nærmere to måneder senere, 10.2.22 skrev FHI: «En veldig lav andel av meldte tilfeller (0,13 %) legges inn i sykehus for covid-19. Årsaken kan være at omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon.» (48)

Vurdering

Gitt en slik presedens kan man stenge ned samfunnet også for lignende virus, som influensa, adenovirus, rhinovirus, para-influensa-virus, RS-virus, humant metapneumovirus, ECHO-virus og andre virus, som stadig sirkulerer i samfunnet og gir lignende symptomer, uten å trenge å vise til solid vitenskap. Skal man ha sertifikat for alle disse virusene? Blir det isolasjon når man tester positivt for dem, og vil FHI anbefale eksperimentelle haste-vaksiner med stadige oppfriskninger for å holde serifikatet grønt? Får vi lov å feire Grunnloven syttende mai uten grønt sertifikat? Hvordan vil det bli i Haugesund? Opptil to års fengsel om man hilser på noen, eller gir noen en klem (6), hvis sertifikatet ikke er i orden?

Vil vi leve i et et slikt samfunn?

Kilder

 1. https://www.reuters.com/world/europe/around-3000-health-workers-suspended-france-over-vaccination-minister-2021-09-16/
 2. https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-health-europe-austria-3f173bbb5dd0b84ad0b0574d119992a4
 3. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329438/9789241516839-eng.pdf – WHOs pandemiretningslinjer fra oktober 2019
 4. https://www.advokatforeningen.no/aktuelt/Nyheter/2020/mars/advokatforeningens-innspill-til-stortinget-om-koronaloven/
 5. https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kJjRRL/historisk-koronalov-vedtatt-av-stortinget
 6. https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/jd/pressemeldinger/2021/sender-forslag-om-portforbud-pa-horing/id2827768/
 7. https://www.nrk.no/rogaland/klem-eller-handhilsing-i-koronatid-kan-gi-to-ar-i-fengsel-1.14953740
 8. https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/tall-for-covid-19-assosierte-dodsfall-i-dodsarsaksregisteret-i-2020/
 9. https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/befolkningen
 10. https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/tall-fra-dodsarsaksregisteret-for-2020/
 11. 10.1056/NEJMoa2034577 – Pfizer/Biontechs vaksine-studie
 12. 10.1056/NEJMoa2113017 – Modernas vaksine-studie
 13. 10.1136/bmj.o102 – krav om vaksine-studiedata
 14. https://covid-nma.com/vaccines/variants/ – Cochrane-vurdering av Pfizers studie
 15. https://covid-nma.com/vaccines/index.php?search_by=1&search_input=1273&submit=Validate#moteur_recherche – Cochrane-vurdering av Modernas studie
 16. https://www.nrk.no/livsstil/_-en-medisinsk-katastrofe-1.10880384
 17. https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkninger-av-vaksiner-hva-lerte-vi-av-pandemien-i-2009#ble-det-meldt-noen-d%C3%B8dsfall?
 18. https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/influensa/pandemi/faktahefte-om-vaksine-mot-pandemisk-influensa-pdf.pdf
 19. https://www.nrk.no/norge/norges-forste-koronavaksine-settes-1.15304159
 20. https://www.fhi.no/contentassets/d07db6f2c8f74fa586e2d2a4ab24dfdf/2020-12-v2-anbefalinger-og-prioriteringer-2-utgave-korrigert-forside.pdf
 21. https://tidsskriftet.no/2021/05/originalartikkel/dodsfall-i-sykehjem-etter-covid-19-vaksine
 22. https://normaltariffen.legeforeningen.no/book/Fastlegetariffen-2021
 23. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/13491 – amerikanske Centers for Disease Control om underrapportering
 24. 10.1001/jama.1989.03430210060031 – studie fra det medisinske tidsskriftet JAMA om underrapportering
 25. 10.1016/j.vaccine.2020.12.046 – studie fra det medisinske tidsskriftet Vaccine om underrapportering
 26. https://www.legeforeningen.no/contentassets/38c9255c40cc4f11b7ccf69b79d82dbb/vaksinasjon-og-svangerskap.pdf
 27. https://www.fhi.no/nyheter/2021/12-15-aringer-tilbys-koronavaksinasjon
 28. https://www.fhi.no/contentassets/633a659b165348298cf86dc007d3fdee/intramuskular_injeksjon_vaksine_plakat_a3_trykk.pdf – risikabel vaksinasjonsmetode
 29. https://www.felleskatalogen.no/medisin/comirnaty-biontech-pfizer-682780#administrering – anbefalt vaksinasjonsmetode Comirnaty
 30. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_no.pdf – anbefalt vaksinasjonsmetode Spikevax
 31. 10.1136/bmj.i6583 – BMJ systematisk gjennomgang og metaanalyse RCT D-vitamin
 32. 10.1111/j.1365-3156.2010.02578.x – Wiley dobbeltblindet RCT D-vitamin
 33. 10.1136/postgradmedj-2020-138712 – BMJ prospektiv kohortstudie D-vitamin
 34. 10.1128/JVI.00694-10 – mutasjonsrate
 35. 10.1371/journal.pbio.3000003 – mutasjonsrate
 36. https://www.nrk.no/norge/kritiserer-omfattende-hemmelighold-i-koronakommisjonen-1.15150704
 37. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-forlengelse-av-reglene-om-koronasertifikat/id2900763/
 38. https://www.fhi.no/contentassets/b2f9fae683c449fea8643f24b51b9dd5/informasjonsbrev-nr-20-om-koronavaksinasjonsprogrammet-.pdf – koronasertifikatet innført
 39. https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/
 40. https://www.nrk.no/norge/slik-skal-koronasertifikatet-brukes-1.15536651
 41. https://www.youtube.com/watch?v=TgxqeU3ZUAU – offisiell instruksjonsvideo om koronasertifikat fra helsenorge.no
 42. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministerens-innledning-pa-pressekonferanse-om-koronasituasjonen/id2886711/ – Statsministeren vurderer innenlands bruk av koronasertifikat
 43. https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-innenlands-bruk-av-koronasertifikat/id2888789/
 44. https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronasertifikat-1-februar/ – høyere krav for koronasertifikat i EU
 45. https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20211125%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf
 46. https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-stoere/utdaterte-aktueltsaker/smk/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/
 47. https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/vedlegg/risikovurdering-2021-12-13.pdf Omikron-risiko stor
 48. https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2022/ukerapport-uke-5-31.01—06.02.22.pdf Omikron-risiko mindre

Mest lest

Arrangementer