Kommentar

Få sosialismen ut av kvinnedagen

Ikke la dårlig forkledd sosialistpropaganda kuppe den utrolig viktige saken som er kvinners rettigheter og likestilling. Her er noen av årets paroler fra 8. marstoget 2022, Oslo:

Arbeid til alle og rett til heltid

  • altså at staten som en formyndrende tredjepart skal inn og regulere næringslivet og arbeidsavtaler mellom to samtykkende parter, selv der det er økonomisk belastende for bedrifter og vil føre til store ulemper og konkurser. Det gir arbeidsgivere null eiendomsrett over eget virke og putter alle under en A4-modell. «Produksjonmidlene» går til staten.

6-timers arbeidsdag

  • ingenting hindrer arbeidsgiver og arbeidstaker å jobbe 6-timersvakter i dag, om det passer dem. På min arbeidsplass opererer vi med både 5,5 timer eller 6,5 timer for mer enn 200 ansatte. Det sosialistene vil gjøre her er derimot det å presse samfunnet til å være mindre verdiskapende samtidig som de får mer statlig makt og kontroll over markedet og mennesker.

Kamp for likelønn

  • vi vet alle at denne påstanden er basert på en løgn. Lik lønn er allerede lovpålagt. At kvinner tjener mindre enn menn, er på grunn av en rekke faktorer: yrke, stilling, antall timer jobbet i uken, overtid, utdanning, at de tar andre karrierevalg og om man jobber i privat eller offentlig sektor.

Styrk sexkjøpsloven

  • dette er direkte moraliserende og nedverdigende politikk der alle kvinner i enhver situasjon reduseres til hjelpesløse og ynkelige ofre helt uten evne til å ta frivillige valg, som skal «reddes» av intolerante maktmennesker. Kvinner SKAL ha eiendomsrett over egen kropp og eget liv! Tredjeparter uten noen kjennskap eller tilknytning til deg bør ikke blande seg inn i hva samtykkende parter gjør i sitt privatliv.

Stopp surrogati

  • som med eksempelet med sexkjøp er din kropp nettopp det; din. Ikke staten sin! Så lenge dine handlinger er frivillige, er det ingen ofre.

Klimakamp

  • …??

Ikke la deg lure i dag. Ikke la sosialistene kuppe denne dagen. Ta den tilbake! For feminisme var og er i utgangspunktet en bevegelse for likhet i lov mellom kvinner og menn, og som konsekvente forsvarere av alle individers rettigheter er det en selvfølge at liberalister støtter en slik tanke.

Feminismen utgjorde opprinnelige nemlig liberale individualister. Det var kvinner som ikke skimtet av å stikke frem hodet. Som sto på sitt, uavhengig av hva resten av samfunnet mente. De kjempet for friheten til å leve slik de selv ønsket, mot statlig favorisering og overgrep av deres rettigheter. Det skulle jeg gjerne sett mer av i dag.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer