Nyheter

FpUs landsmøte er i gang med formannens tale

Denne helgen har Fremskrittspartiets Ungdom landsmøte. Liberaleren dekker arrangementet. For to år siden skrev vi om hvor lite debatt ungdomspartiet hadde. Det ser ut som om årets landsmøte vil bli annerledes med 26 dissenser til programmet som skal vedtas.

Etter at formaliteten var ordnet og de 70 delegatene var på plass, var det formannens tale som stod på dagsorden. Andreas Brännström innledet med å påpeke at det i dag er 82 år siden 9.april 1940. Han trakk deretter linjen til dagens situasjon i Ukraina.

– Putins regime forstår ikke diplomatiets språk. Det eneste de forstår er bomber, kuler og krutt.

Han ønsket å øke forsvarsbudsjettet til mer enn 2%.

Brännström mente at FpU var viktigere enn noensinne. Det handlet om folks rett til å bestemme over eget liv og få en bedre fremtid.

– Sosialistene vil ha stemmer for å bestemme mer over folks liv. Vi vil ha stemmer for at folk skal få lov til å bestemme mer selv.

Andreas Brännström

Han ønsket en friere fremtid for hele Europa. I Norge er det mer nødvendig enn noensinne. Formannen påpekte at strømprisene og bensinprisene har aldri vært høyere. Folk må betale for regjeringens feilslåtte politikk.

– Vi skal kutte kraftig i skatter og avgifter, spesielt på bensin og strøm

Fremskrittspartiet bør være det partiet som skaper fleste mulig lønnsomme arbeidsplasser.

– Vi må være tydelige på at når vi kutter i skattene, må vi også kutte i offentlige utgifter.

Han mente det var lett å finne ting å kutte i, men kom ikke med noen konkrete eksempler.

Han kom deretter inn på dagens unge som er flinkere enn tidligere, men at de ikke har det bedre enn før. Skylden er samfunnet og skolens skyld.

– Vi tvinger elevene til å pugge et språk de ikke får bruk for.

Han snakket selvsagt om nynorsk. Kampen mot valgfritt sidemål er viktig for FpU. Brännström kom deretter inn på det at unge ofte ikke våger å si det de mener.

– Det eneste mangfoldet som er relevant, er meningsmangfoldet.

Han mener ytringsfrihet bør økes blant ungdom, og kanskje spesielt i akademia.

Brännström går av som formann i FpU på dette landsmøtet. Han avsluttet sin tale med å takke for alt det fine han hadde opplevd i FpU. Han var trygg på at FpU kommer til å gå en bra fremtid i møte.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer