Stikkord: FpU

Ukategorisert

Over og ut for skoledebattene?

Som Liberaleren fortalte om fredag, er det uenighet blant de partipolitiske ungdomsorganisasjonene om skoledebattene bør fortsette. Liberaleren anbefaler å ta frem igjen et gammelt forslag.

Notiser

Hegers dommedag

Anders Hegers oppfattelse av dommedag (som nettopp ble avlyst) er tydeligvis FpUs forslag om privatisering av bibliotekene. Du må lese deg gjennom diverse henvisninger til […]