Kommentar

Fiskere trenger varer og tjenester, men møter stengte butikkdører

På Finnmarkskysten pågår vårtorskefisket for fullt. Det er mange fiskere som benytter påsken til arbeid. En del fiskemottak, blant annet på Magerøya, skal ta imot fisk i påskehøytiden.

I Norge har vi Lov om helligdager og helligdagsfred. Det er en lov der formålet er å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager, og for å gi høytiden ro og verdighet. Loven har satt skjærtorsdag, langfredag, første påskedag og andre påskedag, som helligdager.

Fiskere får altså fange torsk i påsken og levere fisk på fiskemottak, men ikke kjøpe utstyr de trenger til å utføre arbeidet og samfunnsoppdraget for Norge. Redskap kan for eksempel bli ødelagt på skjærtorsdag. Skjer det blir det landligge, selv om mye av kvoten gjenstår.

Torsk i not. Foto: Derek Keats CC.BY..

Det er butikker som i dagene før påske har markedsført vakttelefonnummer. Det er nummer kystflåten kan ringe dersom uhellet skulle være ute i løpet av påskehøytiden. Butikker kan levere liner, teiner, og garn, men ikke med åpen dør.

Statsforvalteren tar imot søknader fra butikker som ønsker unntak fra Lov om helligdager og helligdagsfred, men etter det skribenten erfarer har ingen slike søknader blitt sendt. Det er for øvrig for sent å sende nå ettersom det er noen dager behandlingstid.

Gammeldags og utdatert
Liberalister forsvarer den private eiendomsretten, altså at butikkeierne får fastsette egne åpningstider. La markedet råde! Butikker som opplever etterspørsel, holder åpent. Butikker som taper penger, holder dørene stengt.

Lov om helligdager og helligdagsfred, er en gammeldags og utdatert lov. Når politikere tillater fiske på helligdager, bør fiskere få kjøpe utstyret de trenger slik at de kan utøve yrket.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer