Kommentar

Vi bruker mer enn nok på forsvaret fra før

Hvis vi skal diskutere om hvor mye penger det er riktig å bruke på forsvaret, må vi også tørre å sammenligne oss med andre land. Hva slags pengebruk per hode anser de som tilstrekkelig? Merk: jeg regner i rene penger per hode, da dette prosentvise BNP-målet bare er omfordeling i forkledning. Et svært rikt land vil da tvinges til å bruke mye mer på forsvaret enn det trenger, fordi noen har diktert en prosentsats fremfor et konkret beløp.

Det viser seg at Norge i 2020 er på åttende plass i pengebruk på militæret, per hode. Hvis ikke dette er nok, skal vi sette verdensrekord i offentlig pengebruk også på dette feltet? Merk at landene som er rundt oss i hovedsak er gulfstater, og ikke spesielt relevante som sammenligningsgrunnlag. Finland har en stor grense mot Russland og bruker omtrent halvparten. Sverige klarer seg med halvparten. Norge bruker fire(!) ganger så mye per hode på militæret som Polen!

Vi liberalister er flinke til å peke på Finland som et eksempel på en stat som er funksjonell med et vesentlig mindre statsbudsjett enn vårt. Det er vanskelig å få til et nøkternt statsbudsjett om vi i praksis bare flytter utgiftene fra en post til en annen. Den liberalistiske løsningen rundt politiet er mye bedre – de får relativt sett mer ressurser bare vi lar være å straffe fredelige handlinger, som å bruke narkotika. Jeg savner en lignende tankegang rundt militæret.

Norske soldater på øvelse gjør seg klar til oppstilling. Foto: Bjørnar Tollaksen CC.BY.NC.

Liberalister sier også at “skatt er tyveri”. Jeg har ofte trodd det var en vittighet, men det er de som mener dette seriøst, også. Skal vi da bidra til å stjele mer penger for å dekke forsvarets påståtte behov? Det blir en merkelig selvmotsigelse til slutt. ‘Dette er så viktig at vi må true borgerne våre med fengsel om de ikke betaler’ hører mer hjemme i de ekstreme variantene av kommunisme enn noe annet sted. Vi må bevege oss bort fra denne type tankegang, og ikke gjøre problemet verre enn det allerede er.

Selv utenfor vårt liberalistiske hjørne, vet folk at hvis vi gir en offentlig etat carte blanche til å bruke penger, så blir det svidd av midler på det utroligste. Forsvaret er ikke noe unntak. Hvis ‘rikets sikkerhet’ skal bli en variant av ‘tenk på barna’, ender vi bare opp med å kjøpe inn alt mulig kostbart utstyr uten å egentlig reflektere over hva som er nødvendig. ‘Koste hva det koste vil’ er et elendig utgangspunkt for god liberalisme.

Hvis vi skal ta lærdom av den russiske invasjonen i Ukraina, så er det at et folk med våpen, ammunisjon og en god dose ‘fighting spirit’ gjør stor motstand. Våpen som er gode nok til selvforsvarsformål trenger ikke koste allverden. Gjerne en litt eldre teknologi hvor produksjonen er moden og effektiv.

Forsvaret vårt har akkurat byttet ut sine gamle AG3-er med noe nytt og moderne, finansiert over dette åttende-største-i-verden budsjettet vårt. Hva da med å heller tilby våpentrening til folk nordpå spesielt, og rett og slett bare gi en AG3 til hver husstand eller myndige person som har tilstrekkelig med trening? Det koster ikke så mye, og ingen invaderende styrke vil kunne ta lett på en oppgave hvor de risikerer å bli møtt med den type skytevåpen overalt hvor de går.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer