Kommentar

Idéer har konsekvenser

Mange påpeker et ideologisk forfall i Vesten. Blant dem finner vi Putin og hans meddiktatorer, ytre høyre og ytre venstre. De mener at Vestens liberalisme har tapt. Mannsmotet eller «thymos» har blitt borte i Vesten hevdes det.

De peker på at kulturdebatten i Vesten dreier seg om menn kan delta i kvinne-idrett, gå på dametoalettet og hva det er å være mann og kvinne. Putin sier at Russland prøver å redde det gode i europeisk kultur fra homo-helvete, transer og likekjønnede ekteskap. Den russiske utenriksministeren Lavrov sier russerne ønsker å redde Europa fra Ural til Lisboa med ortodoks kristendom og en nærmest nasjonalkonservativ eller russisk-nasjonal fascistisk ideologi.

Det er ikke noe sentralt ‘europeisk’ i deres filosofi.

Justitia er gudinnen som representerer den liberare verdien rettsikerhet og likhet for loven. Foto: Gerhard W. Loub CC.BY.NC.

Etter at marxismens grep løsnet, grep mange venstre-intellektuelle på 1980 og 1990-tallet i Vesten fatt i ganske pretensiøse kontinental-europeiske ideer og filosofi. Dekonstruksjon, debatt om modernitet og post-modernitet og feminisme preget debatter om samfunnet og litteraturen. Litteraturvitenskapen leverte begreper, teorier og modeller til debatten om samfunnet etter at marxismens langt på vei døde ut.

Jeg studerte selv på Oxford, som var et sted preget av det motsatte; analytisk filosofi hvor man mener at ‘uklart sagt er uklart tenkt’, og at det er viktig ‘å skille mellom tolkning og overfortolkning.’ Etter dette fikk vi en ny venstrefløy ideologi som trakk på ‘nymarxisme ‘third-Worldism’ feminisme’, rase-kollektivisme’, ‘post-kolonialisme’ m.m.

Mange høyreradikale, venstreradikale og kontrære hater de liberale idéene som er grunnlaget for begrepet de liberale demokratiene som utgjør Vesten som pesten. De møter Putin og Russland med en en viss sympati.

Samtidig synes krigen i Ukraina til å ha minnet vestlige land om hva de står for etter tiår med intern krangling. De samles om de liberale demokratiske verdiene som er grunnlaget for samfunnet vårt. Noen ganger samles man mot en felles fiende, når sentrale verdier trues. Nå samles folk og stater flokkes rundt institusjoner som NATO og i noen grad EU.

Krigsforbrytelsene og agressjonen skal ikke lønne seg ikke for president Putin.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer