Nyheter

Staten kommer med nye kostråd i 2023, og du kan bidra!

Nordisk samarbeid om kostholdsrapport. De nordiske ernæringsanbefalingene (The Nordic Nutrition Recommendations; NNR) er en rapport basert på et internasjonalt samarbeid mellom eksperter fra de nordiske landene. NNR-rapporten er skrevet på engelsk og utgjør utgangspunktet for de nasjonale kostholdsrådsrapportene i både Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som så deretter utgjør utgangspunktet for kostholdsrådene i hvert land. Siste NNR-rapport er utgitt i 2013. Før der igjen kom det en NNR-rapport i 2004.

Vitenskapen går framover. Siden sist rapport har det dukket opp ny og relevant forskning på feltet, som har skapt et behov for å komme med en oppdatert utgave av NNR. Rundt 400 eksperter på tvers av land samarbeider om rapporten, som er skrevet på engelsk. Etter planen skulle den komme i desember i år. Omfanget av prosessen med den, har imidlertid vist seg mer omfattende enn først tiltenkt. Den nye rapporten er derfor planlagt juni 2023, en forsinkelse på seks måneder – og omtrent et tiår etter den forrige.

Imidlertid er det på Helsedirektoratets nettside nylig lagt ut en kladd for enkelte kapitler i rapporten. En tydelig merkbar forskjell fra tidligere rapport, er at det er kommet et eget kapittel om ultraprosessert mat. Det har også kommet et nytt kapittel om det essensielle mikronæringsstoffet kolin. Verken ultraprosessert mat eller kolin er nevnt i forrige rapport, den fra 2013 altså.

Muligheter for interesserte å bidra. Den 25. mai i år arrangerer NNR2022 et webinar for å presentere det som hittil har vært arbeidet med i NNR2022-prosjektet. Prosjektleder, professor og ernæringsforsker Rune Blomhoff vil blant annet informere om prinsippene og metodikken brukt i rapporten. Dessuten vil det være åpent med spørsmål og kritikk fra publikum etter presentasjonen. Mer informasjon om prosjektets framdriftsplan kan lastes ned som PDF.

Mat mot kreft av Rune Blomhoff (Innbundet) | Hobbyklubben
Rune Blomhoff er opptatt av folkeopplysning og har skrevet boka “Mat mot kreft”, en bok om forebygging av kreft. Mer om denne her.

Dersom du heller vil ta opp noe skriftlig, er det også tilgjenglig egne skjema for hvert kapittel hvor du kan komme med spørsmål, kritikk meninger, innspill eller hva det måtte være av kommentarer.

Du kan i tillegg melde deg på en mailingliste for mer informasjon om arbeidet deres, som blant annet kapittelutkast i framtida. Du kan være med å påvirke innholdet i kostholdsrådene.

Helsedirektoratet skriver på sin nettside:

Vi oppfordrer interesserte, forskere og andre engasjerte parter å dele innsikt og tilbakemeldinger på kapittelutkastene om den vitenskapelige vurderingen av næringsstoffer og matvaregrupper, og dets helseutfall.

Helsedirektoratet tar utgangspunkt i NNR. NNR2022-rapporten (som jo da egentlig blir NNR2023) danner grunnlaget for Helsedirektoratets nasjonale kostholdrådsrapport, som danner grunnlaget for kostholdsrådene. Sist gang denne ble utgitt i Norge, var i januar 2011, og kan leses her (og de 13 kostholdsrådene som kom ut av denne, kan leses her). Den baserte seg på NNR fra 2004, som kan leses her.

Mest lest

Arrangementer