Kommentar

En unik mulighet til å koble Østfold og Vestfold sammen

Vi må utrede tunnel mellom Slagentangen og Fredrikstad for å styrke lokalt næringsliv.

Østfold og Vestfold har historisk sett et godt vennskapsforhold. Det har vært handel over Oslofjorden siden vikingtiden og siden 1500-tallet har det vært ferjeforbindelse mellom fylkene.

Bastøferja, Moss. Foto: Morten Brunslid/Visit Oslofjord CC.BY.SA.

Den nylige nedbyggingen av Essoraffineriet på Slagentangen har åpnet for en helt unik mulighet til å koble fylkene sammen med en undersjøisk tunnel. Med moderne geoteknikk og bygningsfysikk kan en slik tunnel bygges for ca. 30 milliarder kroner og kanskje gi en reisetid på 15 minutter mellom fylkene. Tatt dagens trafikk over Oslofjorden i betraktning, så vil en prislapp på rundt 100 kroner per passering kunne finansiere tunnelen om man setter en levetid på 80 år. Dette er billigere enn å ta med bilen på Bastø-fosen.

Kort om utredningen fra 2014

I 2014 gjorde Samferdselsdepartementet en utredning for tunnelbygging mellom Moss og Horten. Analysen viste at utbyggingen ville vært svært lønnsom, men behovet for lavest mulig nedetid og mulighet for overfart for gående og syklende gjorde at løsningen med hengebru ble favorisert, tross dobbelt så høy kostnad.

Det er tre konklusjoner fra utredningen som jeg synes virker å ha blitt gjort på feil grunnlag:

1) Å bevare overfarten mellom Horten og Moss som hovedåre mellom fylkene på tross av at demografisk sentrum i fylkene ligger lenger syd.

2) En tunnel som koster halvparten av en bru kan i prinsippet bygges med et ekstra adskilt spor, slik at for eksempel bilbrann ikke vil stanse trafikken, men kun kreve en omdirigering til nytt spor.

3) På samme måte som det er gratis overfart for gående og syklende med Bastøfosen så kan det settes opp shuttlebuss mellom Fredrikstad og Tønsberg hvert 30. minutt med mulighet for å ta med sykkel.

Samferdsel, kultur og arbeidskraft

Sarpsborg/Fredrikstad har til sammen rundt 150 000 innbyggere, og Tønsberg/Sandefjord har rundt 120 000 innbyggere. En tunnel mellom Fredrikstad og Tønsberg vil koble Sør-Norge sammen med Europa på en helt annen måte, med motorvei fra Fredrikstad gjennom Sverige, Danmark og Tyskland på den ene siden, og motorvei helt fra Tønsberg til Stavanger på motsatt side.

Et annet positivt utfall av tunnelforbindelse er kulturutveksling og erfaringsutveksling mellom fylker som er ganske forskjellige, men som har et lignende utgangspunkt. Østfold og Vestfold er nokså like sammenlignet med Oslo og Akershus, men ulike avgjørelser i området har satt et unikt preg på folk og samfunn. Eksempelvis har Fredrikstad og Halden vært såkalte plankebyer med en stor arbeiderklasse, mens Sandefjord og Tønsberg i større grad har bestått av næringsadel med skipsfart, handel og hvalfangst som en del av sin historie.

En tunnelforbindelse vil gi mennesker i hvert fylke en langt bedre mulighet til å bli kjent med hverandre, dele erfaringer, perspektiver og naturligvis stimulere hverandres lokale næringsliv med større valgfrihet innen arbeidsplasser, shopping, restauranter, cafeer og museer.

En veistrekning mellom Østfold og Vestfold vil antakelig gi begge fylker et løft på flere områder, og selv om det er vanskelig å regne på den indirekte fortjenesten av en tunnelforbindelse utover dagens ferjeforbindelse, så oppfordrer jeg politikere i fylkeshovedstadene til å vurdere denne unike muligheten og hvilke virkninger det kan gi for byutviklingen i fylkene på sikt.

Mest lest

Arrangementer