Debatt

SV har ingen løsninger for flinke elever

SVs motstand mot privatskoler handler ikke om at de egentlig vil gjøre skolen bedre for høytpresterende eller evnerike barn, men om sosial utjevning. For SV, er private skoler som NRG noe som forsterker ulikhet, og dermed uønsket.

Foto: Creative Commons


Å avsløre SVs bløff her er ikke så vanskelig. De var sterkt delaktige i å legge ned tilbudet for de beste matematikkelevene i Oslo. Inga Marte Thorkildsen, daværende byråd for SV, var mest opptatt av at ordlyden i kritikken var «voldsom«, ikke å kontre med konkrete tiltak rettet mot den samme elevmassen.

Det er noe med rekkefølgen i SVs skolepolitikk som skurrer. Hvis spesialtilbud rettet mot høytpresterende og evnerike barn skal legges ned/forbys, er det kanskje et poeng å ha tilbudet som er ment å erstatte disse på plass først? Retorikken til SV tyder på at de egentlig ikke bryr seg. De skal fjerne tilbudene først, og så kanskje, muligens vurdere å erstatte det med et tilsvarende godt tilbud i den ordinære skolen. Dette kommer ikke til å skje.

For å sitere SVs egen Sunniva Holmås Eidsvoll fra 2014: “Hvis jeg skal tenke på de 5 viktigste utfordringer jeg mener vi burde bruke ressursene våre på å løse først i norsk skole, så er problemene til de flinke og smarte totalt fraværende på lista.”

Det er dette du stemmer på når du stemmer SV. Skulle de hatt noe troverdighet i saken, måtte de klart å komme med tiltak innenfor de eksisterende budsjettrammene, fremfor å kreve mer midler. I stedet vil de bare forsterke det vi allerede ser, at alle midler til tilpasning går til elever som har andre typer utfordringer. I en SV-ers øyne, er man heldig og skal være takknemlig om skolen er så lett at man kjeder seg.

At private tilbud som koster penger diskriminerer de som ikke har råd, er et ærlig argument. Men, det er uansett bedre at noen får et tilbud enn at ingen får det! De som ikke har råd til å gå på private skoler har ingenting med disse skolene å gjøre, og tjener følgelig ingenting på om tilbudene forsvinner. Å hindre private alternativer til den offentlige skolen skaper bare tapere, nemlig de som kunne tenkt seg å benytte seg av tilbudet og blir nektet det av autoritære politikere som misbruker sin makt.

SV er et stort parti i nasjonal målestokk. De har styrt i mang en kommune, inkludert i Oslo. Det burde ikke være noen sak for SVs representanter i Bærum å vise til konkrete tiltak i andre SV-styrte kommuner rettet mot disse elevene. Solli og Høivik har referert til Hundsunds satsning, men det er for det første i en høyrestyrt kommune hvor SV har lite de skulle ha sagt, samtidig som de var veldig bekymret for at satsingen skulle gå ut over andre budsjetter!

Jeg er jammen glad jeg er liberalist, og mener at også de med best forutsetninger fortjener en skolegang skreddersydd for deres behov. Det er nettopp de private aktørene som kan holde den offentlige skolen i ørene, slik at den må levere for at også disse elevene skal bli værende der.

Mest lest

Arrangementer