Kommentar

Takk, Tusenfryd

Tusenfryd har lansert ekspress-billett, og møter fordømmelse. Mer unorsk blir det ikke, sies det. Jeg er uenig. Forskjeller er svært norsk, også i moderne tid. De skjer bare på måter vi ikke er vant til å tenke på de i.

La meg illustrere. En person jobber i snitt 70 000 timer for å sikre seg og sin families fremtid, før hen går av med pensjon. Ut av disse 70 000 timene, vil omtrent 50 prosent av disse gå med til å dekke diverse skatter og avgifter som blant annet betales ut til omfordeling. Faktisk vil enkelte komme godt over 60 prosent skatt om de er litt mer liberal enn snittet på bruk av bil, alkohol, tobakk og strøm, eller ikke har lån. 

Sammenligner vi snittpersonen med en latsabb som utnyttet systemet oppstår det øyeblikkelig 70 000 timer i forskjell. Slasken får 8 750 dager han kan gjøre hva han vil i, mens arbeideren må jobbe disse dagene. Alle uførtrygdede er selvsagt ikke latsabber, men en større andel enn mange tror er det. Hele 10 prosent av de i arbeidsfør alder er uføretrygdet, skyhøyt over andre land, og nesten dobbelt så høyt antall som Sverige

Sammenligner vi med de som bare utnytter systemet litt, f.eks med kunstig sykefravær, kommer arbeideren også dårlig ut av det. Snittet legemeldt sykefravær er 5,9 prosent. Det vil si 4 130 timer over et arbeidsliv eller 2,4 år med sykemelding per person. Dette er allerede til å begynne med skyhøyt – vi er langt sykere enn land vi kan sammenlignes med, som de nordiske landene. Men sykefravær er ikke gjevnt fordelt. Medianpersonen er mye mindre syk enn snittpersonen. Om vi antar at det utnyttes slik at snittborgeren er like syk som i Storbritannia, vil det si at cirka 70 prosent av sykefraværet skyldes juks. Altså får noen få mange år ekstra med fri i forhold til de som er ærlig.

Alt i alt vil jeg mye heller at et samfunn der forskjellene skyldes at de som er flinke til å spare eller tjene penger belønnes, enn et samfunn der forskjellene skyldes at noen er flinke til å utnytte systemet eller lyve. Det er mulig å få bedre arbeidsmoral og tjene de 300 kronene ekstra Tusenfryd skal ha, men det er lite man kan gjøre med at naboen lider av kronisk utmattelsessyndrom og at du må betale for livet hans de neste 40 årene.  

Mest lest

Arrangementer