Nyheter

Godt år for Civita

I juni oppsummerer Civita året som gikk på sin store sommerfest. Den liberale tankesmien har hatt et svært produktivt år til tross for at deler av det var preget av koronarestriksjoner.

Den store styrken til Civita er at de samler forskjellige mennesker med ulike meninger til en samtale innenfor rammene av det liberale demokratiet. I en tid der alt for mange befinner seg i sine respektive grøfter, preget av å være ekkokammere med svært variabel kvalitet, er dette ekstra verdifullt.

Civitas sommerfest 2022 – Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Siden juni 2021 har Civita arrangert mer enn 40 frokost- og kveldsmøter. Flere tusen har vært påmeldt til de mest populære. Samtidig så har tankesmien også arrangementer som treffer en smalere gruppe av interesserte.

Tankesmien har hatt godt over 1000 avisoppslag, hvorav minst ett om dagen skrevet av Civitas ansatte selv. Jeg er en av mange som har stor glede av mange av disse. De er en viktig del av den offentlige samtalen. Civita har hatt omtrent 100 tv- og radio-deltakelser.

Civita har utgitt 39 notater, to bøker og én rapport. De har også fokusert stadig mer på sine podcaster, det vil si Liberal Halvtime og på sin YouTube-kanal. Podcasten har hatt mer enn 100 000 lyttere og YoUTube-kanalen 3-400 000 visninger gjennom året.

Civita har også mer eksklusive kurs og seminarer. For dem er det nødvendig med søknad og det stilles ofte rav til deltakerne. Sist høst ble Oscarsborgseminaret selvsagt avholdt som vanilig, og det er mulig å søke om deltakelse på høstens seminar.

Civitaskolen arrangeres hver vår og er for ungdom fra 17 til 20 år. Her møtes ungdommene til tre samlinger med foredrag og diskusjoner om spennende spørsmål. For dem som er litt eldre, er Civita-akademiet tingen. Det arrangeres både vår og høst for deltakere mellom 20 og 40 år. Deltakerne har bred sammensetning, og bare omtrent halvparten driver med politikk. De har fire helgesamlinger, inkludert en utenlandstur. Det stilles arbeidskrav til deltakerne på Civita-akademiet, de må blant annet holde foredrag og skrive kronikker. Søknadsfristen er 8. juli til høstens akademi.

Civita har selvsagt økonomiske ressurser til å gjennomføre ting, men deres viktigste ressurser er menneskene. Både dyktige ansatte og et bredt kontaktnett. Det gjenspeiles i det brede tilbudet de har, år etter år. Neste år fyller Civita 20 år.

Mest lest

Arrangementer