Debatt

Nei, inflasjon skyldes ikke krigen

Nei, inflasjon skyldes ikke krigen, og det er en sunn måte å skape forskjeller i et samfunn på og en usunn.

Forfatter av innlegget Ole T Hoelseth

De to måtene forskjellene i et samfunn kan øke på er som følger:

1. Alle i et samfunn blir rikere som følge av økonomisk oppgang. Når det skjer blir vanligvis direktøren noen prosent rikere enn taxisjåføren. Ganske enkelt fordi direktøren har mer sparepenger tilgjengelig som kan gi større avkastning på Børsen, boligmarkedet, egne prosjekter mm. Taxisjåføren får også lønnsøkning, men prosentøkningen blir ikke den samme.

2. Inflasjonen rammer hele samfunnet: 1. juli økte matvareprisene med 6,5 prosent. Det rammer alle, men mest de med lav inntekt, fordi de bruker en høyere prosent av sin inntekt på mat.

Ap/Sp-regjeringen står altså for de verste av alle tenkelige mishandlinger av norsk økonomi og er så langt fra eget likhetsideal som det er mulig å komme.

Så er det de som skylder på krig i Ukraina og hevder ubalanse i logistikken har skapt inflasjonen. Og de tar feil.

Inflasjonen i Sveits er nå 3,4 prosent. I Hellas er den 12,1 prosent.

Dette er ikke tilfeldig. Inflasjon skapes av at pengemengden øker for mye, sammenlignet med økning i produksjon av varer og tjenester. Økning i pengemengden gir en positiv effektivt den første tiden, 6 til 12 måneder senere kommer den sure svie i form av inflasjon. Det siste året er økningen i pengemengde i Norge 8,4 prosent.

Og måten man unngår forskjeller på?

Ved å gjøre alle like fattige og miserable.

Jeg glemmer ikke mitt besøk i Polen i 1985. Der fungerte den filosofien perfekt.

Mest lest

Arrangementer