Nyheter

USA får nytt parti

Andrew Yang, tidligere en ledende konkurrent om presidentnominasjonen for Demokratene, står i spissen for et nytt koalisjonsparti i USA. Partiet har fått navnet Forward, og plasserer seg mellom Demokratene og Republikanerne.

Andrew Yang
Foto: Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, Link

Organisasjonene Renew America (dominert av anti-Trump republikanere) og Serve America (dominert av tidligere demokrater med base i New York) slår seg nå sammen med partiet Forward for å utfordre topartisystemet fra sentrum.

Utfordrer topartisystemet

Topartisystemet er en konsekvens av valgordningen der det velges én representant fra hver valgkrets. Mange nye partier har mislykkes med å etablere seg i dette systemet. Faktisk har ingen lykkes siden borgerkrigen på 1860-tallet, da republikanerne med Abraham Lincoln i spissen erstattet Whig Party som motpart til demokratene.

USAs mest fremtredende Third Parties de siste årene har vært Libertarian Party, Green Party og Constitution Party målt etter velgerregistrering. I tillegg var miliardæren Ross Perot en reell utfordrer til Bill Clinton og George H.W. Bush i 1992 (og stilte igjen i 1996).

Topartisystemet, som de fleste systemer, bevarer over tid sin egen orden, og har gjort det vanskelig for alternativer å etablere seg. Det skjer gjennom å nekte andre kandidater deltakelse i debatter, gjennom å gjøre det ressurskrevende å få stå på valgseddelen i det hele tatt, og ved å forme valgdistriktene slik at de gavner et av de to dominerende partiene. Etter at Ross Perot sikret seg 18,9 pst av oppslutningen ved valget i 1992, ble kravene strammet betydelig inn.

Det gjenstår å se om Andrew Yang kan lykkes med å bryte seg inn i det etablerte topartisystemet. En del kommentatorer mener USA er på vei inn i sitt såkalte syvende partisystem (politiske era) etter Trumps periode ved makten, men dette systemet har ikke funnet sin endelige form ennå.

Kanskje har Yang mer enn en snøballs sjanse i Helvete.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer