Kommentar

Er du sikker på at offentlig skole er bedre enn privat?

Alle barn må tilbringe fem dager i uken på skolen. Dette er deres skjebne i 10 år i grunnskolen, og for de fleste noen år til med videregående og høyere utdannelse. Hvis man skal la alle gjennomgå noe så omfattende, bør man være ganske sikker på at de får noe de virkelig trenger. Og på at det ikke finnes et bedre alternativ.

I Norge er det nærmest unison enighet om at skolen skal være offentlig og at det skal være felles læreplaner. Noen vil ha noen private friskoler som konkurrent til det offentlige skolemonopolet. Det er liten tvil om at det i mange sammenhenger er store fordeler med privat produksjon og betaling for viktige goder. Det er trist at få eller ingen virkelig vurderer dette når det gjelder skolen. Jeg skal i denne artikkelen se på noen problemer med offentlig skole. Det er selvsagt ikke en fullstendig analyse, men forhåpentligvis får du noe å tenke på.

Felles læreplaner er vanvittig

Læreplanene er oversikten over hva alle elever skal lære i skolen, både i grunnskolen og på videregående. Hvor mange timer man skal ha i ulike fag på ulike årstrinn og innholdet i alle fagene. For eksempel er et av 13 kompetansemålene i matematikk for 2. trinn dette:

  • utforske den kommutative og den assosiative eigenskapen ved addisjon og bruke dette i hovudrekning

I likhet med oss voksne er barn og ungdom unike individer. De har forskjellige interesser, forkunnskaper, intelligens, motivasjon, hurtighet, konsentrasjon og utholdenhet.

Hvorfor skal barn lære det samme? Kan du se for deg at voksne skal spise samme maten, se de samme filmene eller lese de samme bøkene? Tanken er vanvittig.

Det samme er felles læreplaner for skolen. Grunnen til at mennesker ikke ser det, er at de blinde for det som ikke er vanlig. Mennesker trenger ikke å lære det samme. De lærer i tillegg mer og trives bedre hvis de kan følge sine egne interesser. Det å holde alle like lenge i skolen er sløsing med unge menneskers tid.

Med tanke på hvor mye tid mennesker bruker i skolen, så lærer de svært lite.

Den perfekte skolen finnes ikke

Alle mennesker har gått på skolen. De har også synspunkter på hva som er en god skole og hva som er en dårlig skole. Dette er selvsagt nesten alltid i tråd med hva de selv liker. Liker noen sjakk eller programmering eller teater, er det ikke vanskelig å vite hva de vil ha mer av i skolen.

Det finnes ikke mer en perfekt skole enn det finnes en perfekt kjæreste. Selvsagt finnes ofte noe bra for deg, men det er ikke det samme for alle. Det finnes ikke en fasit på noe om passer for alle. Det å prøve å konstruere den perfekte skolen er like dumt som å konstruere den perfekte kjæresten. Det er et fantasiprodukt.

Det at man ikke forsøker på å lage den ene perfekte skolen, betyr ikke at man gir opp barna. Det betyr at man tar dem på alvor. Anerkjenner at de ikke bare trenger tilpasset undervisning men helt ulike ting.

Det offentlige er kroniske dårlige til å skape et stort mangfold. Det private er svært flinke til dette. Det er en god grunn til å vurdere hvorvidt hele utdannelsen av unge mennesker bør overlates til private.

Elefanten i rommet

La meg først hoppe rett på elefanten i rommet. Hva med dem som ikke har råd til skoler hvis de er private? Siden ingen av oss ønsker at noen barn skal falle utenfor på grunn av at foreldrene mangler penger, er dette et viktig spørsmål.

Her tror jeg det er essensielt å være bevisst to forhold. Det ene er at de i dagens offentlige skole er slik at det er de skolesvake eller dem med ressurssvake foreldre som i størst grad faller utenfor. Når vi kommer opp til den valgfrie, offentlig betalte høyere utdanning, så er de liten tvil om at det skjer en stor økonomisk overføring fra fattig til rik. Det er ikke barna til fattige arbeidere som primært tar høyere utdanning. Denne subsidien fra fattig til rik begrunnes også nesten alltid med hensynet til de fattige.

Dernest er det et viktig poeng at det er bra å betale for et produkt. Hvis du betaler, så blir du interessert i hva du får og vil stille krav. Du kan ta med deg pengene og gå til konkurrenten hvis du ikke er fornøyd.

Jeg tror alle i et rikt land som Norge vil få mulighet til en god utdannelse selv om offentlig finansiering forsvinner. Dels ved at foreldre betaler selv. Her bør man legge inn i regnestykket betydelige skattelettelser når staten ikke lenger betaler for ting. Dels ved stipender og annet til de få som sliter med å gjøre det selv. Hvis det er kun en liten brøkdel av den interessen som folk påstår for at fattige skal få skole, så går den delen greit.

Kostnader er heller ikke en gitt utgift. Det vil garantert bli prisvariasjon på skoler og prisreduksjon på enkelte skoler. Det er da heller ikke gitt at alle bør gå så lenge på skolen. De er trist å se hvor mange som kaster vekk mye tid i dag på skole som de hater.

Fordeler med private skoler

Det er mange fordeler med private skoler. Det ene er selvsagt valgfrihet. Mennesker kan velge en skole som er i tråd med det de ønsker. Grunnen til at dette er så positivt, er at det vil vokse frem et hav av ulike skoler og utdanningsmuligheter.

Dette skyldes flere forhold. Sentralt er at konkurranse med tilhørende mulighet til å tjene penger på mange elever og frykt for å gå konkurs uten elever, vil gjøre at det er viktig å forbedre det som tilbys elevene. Man kan regne med skoler med andre fag og færre fag. Det er ikke gitt at alle bør ha 10 år med matematikk eller to fremmedspråk.

Fjerning av byråkrati og regelverk gir rom for mye eksperimentering. Det skaper variasjon og mange muligheter som vi ennå ikke kan tenke oss. Dette er kanskje det viktigste. Offentlig skolemonopol er ekstremt konservativt. Vi har sannsynligvis gått glipp av enorme innovasjoner grunnet at kreative lærere og skoleledere ikke har fått lov. For eksempel: Hvordan skal en lærer undervise? Kanskje finnes det helt andre måter. Spesielt i en digital tidsalder.

Det vil også bli en hel annen respekt for menneskers tid. Tror jeg. Lærer man ikke nok på skolen, så kan man slutte og gjøre noe mer nyttig. Eller bytte til en annen skole.

Poenget her er ikke å gi en fasit. En fasit finnes ikke. Det er å prøve å gjøre deg nysgjerrig på at det finnes alternativer til offentlig skole.

En bedre skole er mulig!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer