Kommentar

Det er tross alt komfortabelt å ha rett!

Denne saken belyser noe vi alle kan forsøke å bli litt bedre til å unngå: Bekreftelsesbias, eller confirmation bias, og spesifikt Galileo-tankefeilen. Tendensen vi alle har til å bekrefte det vi allerede tror og mener. Uavhengig av om det er rett eller galt. Gjerne en tendens som, for enkelte, styrker seg om kritikeren går mot strømmen.

Her er et nyhetsaktuelt eksempel: En fastlege i Bergen fraråder folk å ta covid-19-vaksine, skriver BT. Han sier at Pfizer skal ha hemmelige dataer som lå til grunn for vaksinegodkjenning. På spørsmål om han har dokumentasjon for sine påstander, henviser han til Document og Steigan.

Det er grovt sett to typer kommentarer i kommentarfeltet under saken og på Sosiale Media:

  1. Den ene typen er de som mener at det legen gjør, er uvitenskapelig og latterlig. En lege burde da vite bedre! Ikke bare om vaksina, men også om kildebruk. Dette beviser bare at vaksinemotstanderne er en gjeng med tullinger med dårlige argumenter og at vaksinen virker.
  2. Den andre typen er de som mener at det legen gjør, er modig og sannferdig. En lege som endelig har skjønt det og tørr å stå mot hysteriet! Han er jo lege, da har han autoritet på medisin, kan ikke le av ham da. Dette beviser bare at ting blir sensurert og skjult for oss, noen har forfalska datamateriale og vaksinen virker ikke.

Nå skal man være forsiktig med å ekstrapolere for mye fra et kommentarfelt, men poenget er tydelig nok: De fleste klarte å vinkle saken som om den på en eller annen måte var til fordel for deres eget syn. Ingen så ut til å tenke at dette var en sak som utfordret eller falsifiserte det en allerede mente, uavhengig av hva man i utgangspunktet mente.

For øvrig har jeg følgende to meninger samtidig (angitt punktvis i tilfeldig rekkefølge):

  1. Latterliggjøring i akademia, er et alvorlig problem. Det er alt for vanlig at de som fremmer motstridende hypoteser eller ideer til hva enn det etablerte vitenskapelige miljøet mener, ofte blir møtt med hånlatter, eller i hvert fall ikke særlig velvilje fra kollegaer som tar dem seriøst. Dels på grunn av hard kokurranse om status og penger i forskning. De burde i stedet få en gjennomtenkt, forståelsesfull og grundig respons tilbake. Jeg synes det er trist når folk tror på feilinformasjon!
  2. For hvert geni som har rett, fins det ti millioner klovner som tar feil. Det fins ekstreme ytterpunkter eller – om du vil – kontrære stemmer, som mener veldig mye rart, også av forskere, akademikere og andre tilsynelatende eksperter. «Kontrær» er ingen rettesnor for sannhet. Jeg tviler ikke på at du finnes fysikere som mener Jorda er flat. Vi går rett de kognitive fellene hvis vi velger å stole på spesifikt disse, heller enn de som den store majoriteten eller de som er uenig med vårt syn.

Noen ganger sies at man først blir ignorert, deretter ledd av, så møter man motstand og til slutt vinner man. Sitatet det henvises til er gjerne tilegnet Gandhi (utenom at jeg har sjekket dette nøye). Et annet sitat, er at alle som er eller har blitt noe stort, først ble kraftig kritisert av majoriteten/konsensus. Et sitat tilegnet Aristoteles. Ofte blir disse og lignende typer sitater brukt som et dekke eller en unnskyldning for å fortsette med idiotien som fører til feil. Ler noen av deg, er du jo nødt til å gjøre noe riktig! Det er i hvert fall tanken.

Dette er også kjent som Galileo-fella. En tankefeil som går går ut på følgende: Hvis noen ler av deg eller kritiserer deg, kan det godt være at dette er berettiget. De som møter mest motstand, er ikke alltid de som har mest rett. Kanskje, bare kanskje, er det de som går mot rørsla og «utfordrer» såkalte «etablerte sannheter» som også er de som tar mest feil.

Carl Sagan sa det treffende:

That some geniuses were laughed at does not imply that all who are laughed at are geniuses. They laughed at Columbus, they laughed at Fulton, they laughed at the Wright Brothers. But they also laughed at Bozo the Clown.

And for every genius who bucked the system and turned out to be right, there are a thousand that bucked the system and turned out to be wrong. If you disagree with the experts, statistically speaking, you are much more likely to be one of the Bozos.

Galileo Galilei motsatte seg aristoteliansk fysikk og det heliosentriske verdensbildet, også kalt det kopernikanske verdenssystemet. Til opposisjon mot det daværende kirkelige synet på Jorda som universets sentrum.

Mest lest

Arrangementer