Kommentar

Narkotikasalg via sosiale medier

Forbudet mot narkotika gir få reguleringer for kriminelle aktører. Det er ingen aldersgrenser, og ingen åpningstider for å kjøpe ulovlige rusmidler. Misbruk av narkotika gir kun utgifter over politiske vedtatte budsjett, ingen inntekter.

Bruk av narkotika er ikke automatisk misbruk.

Et samfunn uten rusmidler er en illusjon. Det er umulig å se for seg en tid der mennesker takker nei til rusmidler. Vi har alltid ruset oss på ulike måter og vil fortsette med det i uoverskuelig framtid.

Snapchat

I august stilte «Kristian» opp i radioprogrammet Dagens på NRK P1. «Kristian» fortalte at narkotikalangere nå er aktive på Snapchat, og at han selv kjøper narkotika via denne tjenesten. Det er enkelt og effektivt, ifølge intervjuobjektet til NRK.

Tidligere kjøpte «Kristian» hasj ved at han fikk et telefonnummer. Etter mye om og men, ble selgeren og kjøperen enige om et møtested der handelen foregikk.

Ulovlig distribusjon av narkotika tar stadig i bruk ny teknologi for å senke transaksjonskostnaden mellom selger og kjøper. Det er på tide å regulere markedet gjennom legalisering. Foto: PXhere.

Gjennom Snapchat trenger ikke kjøperen kjenninger eller telefonnumre. Man legger til brukere i egen kontaktliste. De legger ut tilbud på storyer med informasjon om hvor stoff er i salg. De som legger til én narkotikalanger får ofte opp anbefalte venner og det er andre narkotikalangere. Dermed har både kjøpere og selgere et nettverk, et nettverk som daglig vokser.

Gjennom algoritmer har «Kristian» et stort utvalg av salgssteder for narkotika via mobiltelefonen.

«Kristian» tror tilgjengeligheten av narkotika via sosiale medier gjør at ungdommer kjøper narkotika. Han mener brukerne blir yngre og yngre.

Legalisering

Legalisering av narkotika vil gjøre rommet mindre for kriminelle aktører, blant annet grupperinger som selger cannabis via Snapchat. Legalisering betyr at politikere kan bestemme aldersgrense, åpningstider og til dels priser gjennom avgifter. Det som i dag fungerer for alkohol, vil også fungere for narkotika.

En liberal ruspolitikk er god ruspolitikk!

Mest lest

Arrangementer