Kommentar

Sekstimersdag – så bra at vi må tvinges med på det?

Siavash Mobasheri fra Rødt argumenterer i et innlegg i Dagsavisen for sekstimersdag. At folk tenker nytt omkring arbeidstid, syns jeg i utgangspunktet er fint. Det er lett å gro seg fast i gamle vaner, uten at vi reflekterer over om vanene burde endres med tiden. Når normalarbeidsdagen har vært åtte timer i over et århundre, er det bare sunt at det blir en debatt omkring dette. Dog har jeg noen innvendinger til Rødts løsning om tvungen sekstimersdag.

Avslutningsvis i sitt innlegg skriver han “Sekstimersdagen vil føre til at mange vil få langt mer penger å rutte med i dag.”. Folk skal altså jobbe to timer kortere og samtidig få mer penger. Det sier seg selv at det regnestykket ikke går ihop. Lønn representerer gjerne verdiskapning. Jobbes det mindre, skapes det mindre verdier og grunnlaget for å beholde samme lønn er ikke lenger tilstede. Tror de at det private næringsliv renner over av penger til å betale sine arbeidstakere? Lønnskompensasjon er et flott ord, men pengene som brukes til kompensasjonen må jo komme fra en plass. Det virker som Rødt har glemt dette.

Øker bedriftenes lønnsutgifter, går prisene på varer og tjenester opp og det ryker garantert en god del arbeidsplasser i det samme dragsuget. ‘There’s no such thing as a free lunch’ er et gammelt og godt ordtak.

Et annet poeng her er valgfriheten. Slik Rødt vil ha det, virker det som om arbeidstiden SKAL være seks timer, definert ved lov. Vi liberalister syns folk som ønsker jobbe både ti og tolv timer om dagen ikke skal bli nektet dette. Helst uten å måtte være ansatt flere steder, for å tilfredsstille lovens bokstav. Hvis det er enighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, er ikke arbeidstid noe som trenger å bli styrt politisk. Det er mange der ute som har høy arbeidskapasitet og et ønske om å jobbe mer, og de burde ikke nektes å tjene litt ekstra. Vi er tross alt godt forbi den tiden da makten i hovedsak var hos arbeidsgiver. Tilgangen på høyere utdanning er svært god i Norge, og hvem som helst kan bli ettertraktet i arbeidsmarkedet i dag.

Det er også interessant at Rødt ønsker å løse et problem med for få helsefagarbeidere og sykepleiere ved at de allerede for få ansatte skal jobbe mindre. Har de blandet pluss og minus-knappen på kalkulatoren sin idet de regnet på dette? Forøvrig er jo dette gjerne offentlige arbeidsplasser. Vi trenger ikke felles regler for hele samfunnet for å løse det problemet – dette kunne det offentlige løst på egen hånd. Hvis sykepleiere og helsefagarbeidere ønsker en annen ordning enn åttetimersdagen, er det jo bare å tilby noe som matcher søkernes generelle ønsker innenfor de økonomiske rammene som er. Hva er problemet? De har alle muligheter til å løse dette uten å lage storpolitisk lapskaus.

Problemet her er politikere som absolutt må blande seg. Innføring av ditt og datt, som om de vet best hvordan folks timeplan bør se ut. Folk er faktisk forskjellige, og noen vil jobbe seks timer, andre ti timer. Et friere regelverk er bedre tilpasset massene enn at Rødt skal bestemme at seks timer er akkurat passe, når vi vet at det er mange som ønsker en annen løsning.

Valgfrihet er fremtiden, og sosialisme er fortiden.

Mest lest

Arrangementer