Nyheter

Forskningsprosjekt på hjernens utvikling, og du kan delta!

POLAR lab (Psycholinguistics of Language Representation) ved Universitet i Tromsø, annonserte nettopp på Twitter at de gjennomfører forskningsprosjeket EEG-CAP. I prosjektet ser de på hvordan erfaring med forskjellige språk kan påvirke hjernen.

For liberale, bør dette være et spennende studie. I en stadig mer internasjonal verden, blir det mer variasjon, også hva angår språklige erfaringer. Da kan man jo spørre seg: Hvilke fysiologiske effekter får disse nye språklige inntrykkene for hjernens utvikling? På hvilken måte forandrer for eksempel nordmenns hjerne seg ved at vi reiser mer på ferie og snakker mer med mennesker som ikke har samme morsmål som oss selv? Hvilke spor har det at vi stadig interagerer med og erfarer flere og ukjente språk, satt seg i hjernen vår?

Og hvilke kliniske effekter får dette over tid – for eksempel, bidrar dette til å bremse eller stoppe demens, eller andre patologiske konsekvenser ved aldringsprosessen av hjernen?

Kriterier for å delta

Alle med norsk som morsmål, og som snakker noe engelsk, kan delta. Du kan derimot ikke delta i studien hvis du:

  • Er fargeblind
  • Har blitt diagnostisert med lærevansker
  • Har blitt diagnostisert med en traumatisk hjerneskade (f.eks. hjernerystelse)
  • Har en psykiatrisk eller nevrologisk lidelse (f.eks. epilepsi)
  • Er deprimert eller tar psykotrope medikamenter

Delt i to økter

Forsøket er fordelt på to økter som gjennomføres på to ulike dager.

En økt der du svarer på spørsmål om livsstil og språkbakgrunn.

En annen økt der de ser på hjerneaktiviteten, som måles ved å bruke elektroencefalografi, forkortet EEG. En EEG er et sett med elektroder som settes på hodet, som en badehette, og som måler og registrerer hjernens elektriske aktivitet. Ved hjelp av elektroder festet på hodet ditt, kan elektriske signaler i hjernen registreres i EEG-apparatet hvor de til slutt blir bearbeidet og kan ses i form av bølger på en skjerm.

Klikk her for å delta.

Deltakelse er selvsagt frivillig. Du kan også trekke tilbake samtykke til deltakelsen din. Når som helst, uten å oppgi grunn. Det vil ikke være noen negative konsekvenser for deg hvis du ombestemmer deg altså.

Man får et gavekort på 500,- på Jekta Storsenter for deltakelse.

Mest lest

Arrangementer