Nyheter

Forsvaret har kansellert alle kursene med NNPF

–Forsvaret har kansellert alle kurs med Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Det er en beslutning jeg mener er riktig, ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Rolleforståelseutvalget gransker Norsk Narkotikapolitiforening etter påstander om rolleblanding mellom politietaten interesseorganisasjonen. Norsk Narkotikapolitiforening har lav verdi blant liberalere og personer som vil liberalisere norsk ruspolitikk. Det kryr av eksempel med manglende skille mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening, blant annet bevilgninger av skattefinansierte penger.

Hva er Rolleforståelseutvalget?

Rolleforståelseutvalget.er nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet for å vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i dialogen med offentlige eller private organisasjoner som har hatt kontakt med NNPF. Det er professor Anne-Mette Magnussen som leder utvalget.

Utredningen til utvalget skulle være ferdig i desember, men utvalget har slitt med å få tak informasjon som er nødvendig etter at NNPF har sagt nei til å utlevere dokumentasjon. Manglende innsyn har medført forsinkelse. Justis- og beredskapsdepartementet har styrket utvalget med én stilling i sekretariatet, pluss forlenget fristen med å levere utredningen til januar 2023. Dette kommer fram i spørsmål og svar fra Stortinget til regjeringen.

Hva er Norsk Narkotikapolitiforening?

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ble stiftet i 1991. Foreningen er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har cirka 3 000 medlemmer fra politiet, Tolletaten, påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre samarbeidspartnere. NNPF arbeider for et styrket samarbeid innenfor rusforebygging, både internt i politiet og tverrfaglige samarbeidspartnere. Foreningen skal arbeide for å styrke innsatsen mot narkotika ved å fremme utdannelse, forebyggende arbeid og forskning. NNPF har også som mål å samle, systematisere og formidle informasjon og kunnskap om narkotika. NNPF er høringsinstans i narkotikapolitiske spørsmål.

Spørsmål

Lan Marie Nguyen Berg, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo, stilte et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren. Nguyen Berg ville vite om statsråden mener det er riktig av Forsvaret å kjøpe inn tjenester av Norsk Narkotikapolitiforening?

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har besvart spørsmålet. Statsråden bekrefter i svaret at Forsvaret har kansellert alle kurs med Norsk Narkotikapolitiforening. Det er en beslutning statsråden mener er riktig.

Forsvaret kjøper dermed ikke lenger noen tjenester av Norsk Narkotikapolitiforening.

Spørsmål og svar, på Stortinget.no.

Mest lest

Arrangementer