Nyheter

Cannabis, våpen, minstelønn og innvandring: hvordan delstatene stemte i andre saker

Amerikanerne stemte over mer enn 100 lokale saker, i tillegg til å velge føderale og lokale kandidater, i årets mellomvalg.

Missouri og Maryland legaliserte cannabis til rekreasjonelt bruk. Med det har 21 delstater legalisert cannabis (37 andre delstater har legalisert cannabis til medisinsk bruk). Velgerne i South Dakota, North Dakota og Arkansas stemte mot å legalisere cannabis.

Colorado, den første staten til å fullt legalisere cannabis i 2012, stemte for å legalisere bruk av psykedelika «under supervized use» for personer over 21 år innen 2024. Lovforslaget innebærer også en avkriminalisering av psykedeliske stoffer til personlig bruk, oppbevaring og dyrking.

Velgerne i Iowa stemte for å utvide retten til å bære våpen ved å endre ordlyden i delstatens grunnlov og ved å innskrenke muligheten til å innføre strengere våpenkontroll i fremtiden. Oregon, på den andre siden, innførte strengere våpenkontroll; lovforslaget forbyr magasiner med mer enn 10 kuler, utvider bakgrunnssjekk og krever gjennomført sikkerhetskurs ved våpenkjøp.

Nevada og Nebraska stemte begge for å øke minstelønnen til henholdsvis 12 og 10,5 dollar i timen.

Velgere i Massachusetts valgte å gi udokumenterte innvandrere rett til å få gyldig førerkort – ved å beholde lovforslaget som ble vedtatt i delstatsforsamlingen før guvernøren la ned veto. I Arizona har forslaget om å også gi udokumenterte innvandrere «in-state tuition» – lavere universitetsavgift for statens innbyggere – en knapp ledelse.

I California stemte velgerne ned et forslag som ville øke skattene for inntekter på mer enn 2 millioner dollar i året med 1,75 prosent for å subsidiere elbiler og skogbrannforebygging. Forslaget ble beskyldt for å være «corporate welfare» av både den demokratiske guvernøren Gavin Newsom og republikanerne i delstaten.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer