Kommentar

Bør avvikle ordningen med turiststeder

Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant for Rogaland Høyre, har stilt et skriftlig spørsmål til kommunal- og distriktsministeren.

Høyre-representanten ønsker informasjon om stedene statsforvalterne, tidligere fylkesmennene, har definert som typiske turiststeder og fylkene disse befinner seg i.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har foreløpig ikke besvart spørsmålet.

På turiststeder kan butikkene holde åpent på helligdager. Det skal være steder med begrenset innbyggertall sammenlignet med antall besøkende. Nordkapp er et typisk turiststed, en status kommunen fikk i 1999.

I fjor innvilget Statsforvalteren i Troms og Finnmark status som turiststeder til Skaland og Stonglandseidet, tidsbegrenset til tre år. Senja kommune søkte om status for stedene Husøy, Botnhamn, Fjordgård, Skaland, Stonglandseidet og Gryllefjord for perioden 15. mai til 15. september.

Det finnes eksempel fra noen av kommunestyrene at politikerne er motstandere av søndagsåpne butikker, men for turiststed i egen kommune. Mer inkonsekvent enn det er det vanskelig å være!

Liberalt lovverk

Ordningen med typiske turiststeder bør avvikles. Er politikere motstandere av søndagsåpne butikker, bør befolkningen kjenne dette på kroppen gjennom stengte butikker. Restriktiv politikk kan medføre press for en mer liberal politisk linje.

Typiske turiststeder skaper ulike konkurransevilkår. Butikkene i Nordkapp kan for eksempel holde åpent på helligdager, mens butikker i Porsanger må ha stengte dører. Det er cirka 15 mil som skiller tettstedet Honningsvåg fra tettstedet Lakselv.

Stortinget bør liberalisere lovverket, blant annet Lov om helligdager og helligdagsfred. Eierne bør bestemme egne åpningstider, slik de bestemmer åpningstidene store deler av uken gjennom nesten hele året. De fleste butikker holder stengt i perioder med lav etterspørsel, for eksempel om nettene og på søndager.

Debatten om åpningstider er en debatt om den private eiendomsretten. Det er en debatt mange andre land har lagt død for lenge siden.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer