Nyheter

Enorm etterspørsel etter SFO etter økt bruk av skattefinansierte penger

SFO, skolefritidsordningen, har aldri vært så populær som akkurat nå. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at på 1. klassetrinn deltar 92 prosent av elevene, en økning på nesten ti prosentpoeng fra i fjor.

Det er totalt 165 000 barn i SFO i kommunene. Det er 12 000 flere enn i fjor.

Uten at skribenten sitter på fasiten, kan økningen ha sammenheng med at det i høst ble innført 12 timer «gratis» SFO i uken for alle elevene i 1. klassetrinn. Bruk av subsidier eller skattefinansierte penger på ordninger i velferdsstaten, øker etterspørselen etter tjenester i regi av det offentlige.

Populariteten til skolefritidsordningen kommer trolig til å øke. Høsten 2023 får elevene i 2. klassetrinn tilbud om det såkalte gratistilbudet, altså 12 timer skattefinansiert SFO i uken.

Politikere, foreldre og foresatte, påpeker at subsidiene betyr mye for voksne med barn. Det mange ikke tar inn i regnestykket, er at økte offentlige utgifter medfører høyere skatter og avgifter. Å konkludere med at familier sparer et par titusener i året på ordningen, er å jukse med tall.

Heldagsskole?

Stor oppslutning om SFO kan være begynnelsen på heldagsskolen for barn. Heldagsskole kan bety flere fag eller flere timer på fag som burde vært nedprioritert i den offentlige skolen. Utdanningsregnskapet for 2019 viser utdanningsutgifter per innbygger på 41 395 kroner. En stor del av potten gikk til grunnskolen.

I en pressemelding fra slutten av november, sier Elise Waagen, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, at målet på sikt er «gratis» SFO for alle.

Hva er SFO

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. klassetrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. klassetrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene.

Skolefritidsordningen skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen.

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi omsorg og tilsyn, ifølge Regjeringen.no.

Det er kommunen som fastsetter vedtekter for skolefritidsordningen. Vedtektene skal som et minimum inneholde eierforhold, opptaksmyndighet, opptakskriterier, opptaksperiode, oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid, åpningstider, bemanning og ledelse.

Mest lest

Arrangementer