Kommentar

Politiske standardiseringer er skadelige

VG er fornøyd med at et EU-direktiv om felles lader har trådt i kraft. De mener dette gjør det lettere for oss forbrukere. Det er imidlertid noe helt essensielt som de ikke har forstått.

Den utvalgte laderen er USB-C. Det virker som en klok avgjørelse siden det er den beste laderen akkurat nå*. Det viktige ordet i forrige setning er ordet . Det er imidlertid slik at vi kommer til å leve hele livet i fremtiden. Det perfekte akkurat nå er ødeleggende for fremtidens innovasjoner.

La oss anta at denne loven var blitt vedtatt for 10 år siden, året før USB-C ble utviklet. Hva ville standarden blitt da? USB 2.0? Det er dette som er problemet med standarder. Det fryser utviklingen fast på et gitt tidspunkt. Grunnen til at USB-C er valgt er at den allerede er dominerende. Den har gradvis overtatt siden den er mest brukervennlig, uten hjelp av standardisert lovgivning. Prosessen er imidlertid langsom og gradvis, og skjer i konkurranse med andre muligheter.

Vi vet i 2022 ikke hva som vil bli den kabelen som vil bli best i fremtiden. Eller mer presist hvilke kabler – i flertall – som vil bli de beste i fremtiden. For det som en gang var best, vil bli avløst av stadig bedre løsninger. Vi vet imidlertid at den teknologiske utviklingen vil skape noe bedre enn USB-C hvis man tillater det. Vi vet også at EU-byråkratiet ikke er de beste til å gå i forkant her. De hindrer utvikling. Eksisterende produsenter av USB-C har fått seg et politisk monopol som gjør at de har få incentiver til å forbedre seg.

De som driver utviklingen er private aktører som får lov og prøver å lage enda bedre produkter som de kan teste ut på deler av markedet. En politisk standardisering bremser denne utviklingen. Den er rett og slett konservativ og skadelig.


* Jeg aner ikke om den er den beste rent teknisk, men fra et forbrukerperspektiv er den mye bedre enn det vi hadde før.

Mest lest

Arrangementer