Kommentar

Strømstøtten viser hvordan subsidier egentlig fungerer

I dag har jeg fått betalt for å bruke strøm, kan man lese i VG. Jeg har derfor benyttet anledningen til å lufte ut leiligheten og øke temperaturen. Mennesker reagerer jo på incentiver. Dumme subsidier fører til overforbruk og sløsing. Akkurat det motsatte av hva man trenger når prisene går opp.

VG har en fin oversikt over strømprisen. Her er hva den forteller oss i dag.

Skjermbilde tatt 30.12.2022 kl. 19.52.

Politikk har uintenderte konsekvenser. Politikere prøver å løse et problem, ofte på grunn av panikk fordi de er redde for å skuffe (det vil si miste) velgere. De er imidlertid sjelden kompetente nok til å gjøre dette skikkelig. Så får det negative konsekvenser som de ikke har tenkt på. Slik er det når man ikke forstår hva man driver med.

I 2022 har det vært høye strømpriser som har gitt staten økte inntekter. Det er da naturlig at noe av dette gis tilbake til innbyggerne slik at statens inntekter ikke øker for mye. Istedenfor å velge en klok måte å gjøre det på, slik som for eksempel skattelettelse eller direktebeløp til menneskene, så har regjeringen valgt en annen løsning. Den verst tenkelige løsning.

Knapphet bør føre til økte priser, og det igjen bør stimulere til blant annet økt produksjon og mindre forbruk av den aktuelle ressursen. En ting er at det på grunn av reguleringer ikke gir økt produksjon, men regjeringen velger i tillegg å subsidiere økt forbruk av den knappe ressursen. Det er galskap.

Det har valgt en praktiskpolitisk måte å gjøre dette på. Altså en håpløs metode. Strømstøtten beregnes ut fra gjennomsnittlig månedlig strømpris. Med store svingninger i prisen, vil dette føre til at det av og til er slik at man får betalt for å bruke strøm.

Det er det som skjedde i dag. Politikerne betaler altså folk for å sløse med strømmen. Likevel har folk tillit til at mer politikk kan løse de fleste problemer i samfunnet. Det er merkelig det.

Mest lest

Arrangementer