Kommentar

Kampanje for fyrverkeriforbud i Norge

Like sikkert som at det kommer snø i Nord-Norge i løpet av vinteren, er pressemeldinger med krav om forbud mot privat fyrverkeri i Norge. Skader på mennesker er hovedforklaringen til ønsket om forbud, men kravet ligner på mye av de andre politiske sakene; forby det mennesker misliker.

Skribenten forstår ønsket om forbud, men ikke på grunn av øyeskader. De som bruker fyrverkeri, bør beskytte seg og ta forhåndsregler. Mangel på respekt for krutt og inntak av for mye rusmidler på nyttårsaften, er dumt hvis fyrverkeri inngår i feiring av kvelden og natten. Pressemeldingen som Norges Blindeforbund sendte ut i romjula, skisserer at det ble registrert 12 øyeskader etter nyttårsaften 2021/2022. Fire fikk så alvorlige skader at det er forventet at de vil oppleve betydelig synsreduksjon. Ingen av personene benyttet beskyttelsesbriller på det tidspunktet de ble skadet. Ja trasig, men vi kan ikke og skal ikke forby alt som kan være farlig.

Forbud og reguleringer, er mer forståelig dersom fyrverkeri krenker den private eiendomsretten. Ingen mennesker bør betale kostnader for andres bruk av fyrverkeri. Tilgrising av eiendommer på grunn av nyttårsaften kan være en inngang til debatt om et eventuelt forbud mot fyrverkeri.

Fungerer et forbud?

Vil et forbud mot fyrverkeri fungere? Tja! Tilgjengeligheten blir mindre, men det vil fortsatt være handel i det uregulerte nasjonale markedet. Hvis mennesker har behov for fyrverkeri på nyttårsaften, vil behovet være tilstede helt uavhengig av politiske vedtak. Tallet fra ett år siden med 12 øyeskader, trenger nødvendigvis ikke bli mye lavere med et forbud.

Det ligger også i kortene at fyrverkeri blir skutt opp av kommuner ved et eventuelt forbud mot privat fyrverkeri. Om politikere skal bruke skattefinansierte penger på krutt, smell, flammer og lukt? Nei, nei takk! Skattefinansiert fyrverkeri betyr at borgere som er motstandere av fyrverkeri, må betale for festen. Det er urettferdighet satt i system.

Et veldig strengt regelverk

Norge har allerede et veldig strengt regelverk for salg og kjøp av fyrverkeri. Butikker må ha tillatelser fra kommuner, og salget skal kun skje i tidsrommet 27. desember til 31. desember.

Mye i Norge er gjennomregulert, ikke minst håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

Fyrverkeri er et politikkområde der reguleringer avler reguleringer!

Mest lest

Arrangementer