Kommentar

«Legaliser! Nå!» – Av Jan Arild Snoen

Legaliser! Nå!
Jan Arild Snoen
Dreyer Forlag
2022
277 sider

Aldri før har jeg sett så mange gode argumenter for avkriminalisering og legalisering samlet på ett sted. I tillegg til mange utrolig sterke argumenter, så har Jan Arild Snoen lagt ved tilsvarende kilder med dokumentasjon fra relevant forskning og liknende. I hvert kapittel presenteres fakta som underbygger påstandene og argumentene!

Bilde av omslaget til den fantastiske boken Legaliser! Nå!

Forfatteren har åpenbart startet med å undersøke temaet grundig. Han har lest seg opp på det meste av det som finnes av argumenter og motargumenter. Alle sider av saken belyses på en kritisk måte. Det er ikke ett argument jeg kan tenke meg som er utelatt. Alle innvendingene både for og i mot avkriminalisering får en seriøs gjennomgang i boken.

Boken er også tydelig skrevet for et norsk publikum. Den beskriver norske forhold og norsk politikk. Dersom du som jeg har gått glipp av store deler av debatten her hjemme i Norge, så får man en grundig gjennomgang i bokens begynnelse. Hva alle de ulike partiene mener i denne saken. Hvilke partier som er mot og for rusreform. Hva rusreformen innebærer. Ja, man får vite praktisk talt alt som er relevant om dette temaet.

Han går også grundig til verks når det kommer til alle de landene som har avkriminalisert rusmidler. All forskningen på det. Hvordan opinionene har endret seg på de ulike stedene. Hvorfor det har endret seg. Hvor stor økning eller reduksjon det har vært i for eksempel kriminalitet og bruk.

Forfatter Jan Arild Snoen

Jeg tror at dette bidraget til norsk politikk til syvende og sist vil ende opp med full legalisering her til lands. Mange vil lese argumentene og bruke dem i den offentlige debatten, og fordrive motargumentene. Jo flere som leser boken, desto raskere vil vi få en endring her i Norge til det bedre. Det er argumenter og ideer som styrer samfunnet vårt. Eneste måten argumentene ikke vil lykkes i å forandre samfunnet til det bedre, er om den voksne befolkningen stikker fingrene i ørene som små barn, og roper og skriker i et forsøk på å overdøve argumentene i ren trass.

Argumentene i denne boken er så gode. De boret seg inn i samvittigheten min! Som Arnulf Øverland så fint sa det: «Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv». Argumentene for å opprettholde forbudet er ikke gode. Det gir kun en moralsk følelse blant dem som støtter forbudet om at de gjør det riktige, selv om det de støtter får en motsatt effekt av hva de ønsker å oppnå.

Eneste grunnen til at narkotika er ulovlig i dag er opinionen. En opinion som forfatteren også tar ganske grundig for seg i boken sin. Han beskriver hvordan opinionen har forandret seg i de ulike landene over tid, og hvordan det står til her til lands.

Jeg kan også se at en del av de argumentene jeg selv har skrevet ned i min bloggartikkel som jeg skrev i 2014 har blitt tatt med. Men det er etter min egen oppfatning beskrevet på en mye bedre måte enn det jeg har gjort, og i en bedre kronologisk rekkefølge. Jeg har imidlertid med noen flotte videoer da! Han nevner blant annet to professorer som jeg har to videoer av i min bloggartikkel (de holder appell).

Han nevner politiprofessor Paul Larsson, som her holder appell:

Og Kriminolog Nils Christie:

Jeg får konkludere med følgende:
Etter å ha lest denne boka så finnes det ingen unnskyldninger for ikke å støtte en mer liberal og menneskevennlig narkotikapolitikk!

Mest lest

Arrangementer