Magasin

Redelig rusinformasjon er underholdning i Nederland

Helt siden Sophie Elise og venninna Nora Haukland poserte i sosale medier med det som lignet en kokainpose, har kritikken haglet og mange har stilt krav om at businesspartnere skal bryte samarbeidet til Isachsen.

Sophie Elise. Foto: NRK P3 (CC BY-NC-SA 2.0)

Lege Jonas Klinge Berglund hadde nylig en kronikk i Aftenposten hvor først og fremst de problematiske sidene ved selve produksjonen av kokain ble belyst. Når det gjaldt selve brukerne, var det en medisinsk nyansert fortelling om at mennesker opplever avhengigheten forskjellig. Likevel velger mange forbudstilhengere å bruke slike kronikker som et slags bevis på at deres egne holdninger til ulovlig rus er riktige, selvom motivasjonen bak deres egen rusmotstand gjerne stammer avholdsbevegelsen som er dypt forankret i den norske folkesjela. Dette synet handler generelt om at kunstig rus er ille, mens å springe på ski til man får endorfinrus og blodsmak i munnen er bra.

Nederland har bestandig hatt et mindre pietistisk syn på rus i møte med mennesket, og nederlandske myndigheter finansierer TV-programmet DrugsLab hvor programlederne tester ut forskjellige rusmidler. I videoen nedenfor tester Rens Polman kokain for første gang og forteller om både effekten av stoffet og risikoen forbundet med bruk.

Mest lest

Arrangementer