Kommentar

Hva nå, ordfører?

I fjor vakte det oppsikt at Hege Grostad, innflyttet til Eidsvoll, ble utsatt for et overgrep fra offentlige etater.

Grostad var gravid og ble tvunget til å ta en rustest fordi kommunen mente hun kunne ruse seg og dermed skade fosteret. Hva var grunnen til denne spekulasjonen? Jo, Grostad har vært aktiv i samfunnsdebatten, nærmere bestemt i debatten om en ny ruspolitikk. FrPs Thomas Jacobsson tok opp saken i en interpellasjon i kommunestyret.

Ordfører Hege Svendsens svar ble referert i en artikkel i EUB, og både ordføreren, Jacobsson og Hege Grostad ble intervjuet. Venstres Knut Bakkehaug reagerte på ordførerens uttalelser, og også på svaret hun gav Jacobsson på interpellasjonen. I et innlegg i EUB oppsummerte Bakkehaug sakens kjerne slik: «Vedtaket om tvangstesting er formulert med en klar henvisning til Hege Grostads politiske synspunkter. Dette er et anslag mot hennes ytringsfrihet. Dessverre er det antakelig rett, slik Hege Grostad selv gir uttrykk for, at dette gjelder flere enn henne, og at det derfor er et større inngrep i ytringsfriheten enn denne enkeltsaken. Det ville derfor vært både nødvendig og riktig å be om unnskyldning for at vedtaket er begrunnet med et angrep på hennes ytringsfrihet.» Knut Bakkehaug skriver at ordfører Hege Svendsen burde bedt Grostad om unnskyldning.

Nå er det tatt en avgjørelse i saken, og EUB omtalte avgjørelsen. Politiets spesialenhet mener Øst Politidistrikt bør få en bot på 80 000 kr for å ha delt etterretningsinformasjon om Grostad. Spesialenheten mener at politiets deling av informasjon de hadde samlet inn om Grostad var ulovlig. Mye av den innsamlede informasjonen ble delt med Eidsvoll kommune, noe Spesialenheten reagerer spesielt på. VG siterer: ««For Spesialenheten er det særlig vanskelig å se hvordan utlevering av opplysninger om Grostads tilknytning til et fest-konsept i 2015, organisasjonstilhørighet og bosituasjon per 2016 (…) skulle kunne sette Eidsvoll kommune i bedre stand til å treffe en riktigere eller mer velbegrunnet avgjørelse», skriver de.»

Jon Wessel-Aas er leder for Den norske advokatforening. Hans spesielle fagfelt innenfor jussen er ytringsfrihet, personvern og menneskerettigheter. Han skriver på sin Facebook-side: «Denne saken er et svært grovt eksempel på grunnlovsstridig overgrep, i flere lag.»

I lys av Spesialenhetens avgjørelse, hva tenker ordfører Hege Svendsen nå? Vil hun be Hege Grostad som innbygger i Eidsvoll om unnskyldning for dét overgrepet kommunen utsatte henne for?

Ovenstående tekst stod som innlegg i EUB 01,mars (bak betalingsmur). 28.februar intervjuet EUB Grostad om overgrepet kommunen utsatte henne for.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer