Kommentar

Strikk og drikk!

Myndighetenes pinlige opptreden viser hvor tåpelig det er med et forbud mot alkoholreklame.

Vi kan lese at «Møtet mellom det norske alkoholreklameforbodet og sosiale medium skaper stadige gnissingar.» Den håpløse vurderingen til offentlig forvaltning, får mye tyn i sosiale medier. Det er jo ille at staten faktisk håndhever de eksisterende lovene.

Det finnes nemlig to typer lover i dette landet. De som skal beskytte mennesker mot kriminalitet. Og formynderilover som skal beskytte menneskene mot seg selv. Ulike typer reklameforbud er av den siste typen. Disse har mange elementer som er interessante for liberalere.

De generaliserer slik at mennesker som godt kan klare seg selv, mister sin frihet fordi andre visstnok ikke kan dette. Denne tankegangen er skikkelig stygg. Det illustreres ikke først og fremst gjennom saker som dette. Konsekvensene er mye verre for eksempel når det gjelder utdanning. Det at man antar at noen foreldre ikke kan betale for og velge utdannelse for sine barn, fratar alle de som kan dette, muligheten til å velge bedre utdannelse for den oppvoksende slekt enn det de får i enhetsskolen.

Det andre elementet er at forbudet i seg selv er kriminelt, i betydningen at det legaliserer overgrep mot fredelige mennesker som ikke har skadet andre. En lov gir nemlig politiet og rettsvesen en rett til å gripe inn med voldsmakt mot dem som bryter loven. Dette rammer uskyldige mennesker, enten det røyker en joint i fredelig lag eller strikker mens de drikker, og reklamerer for dette.

Reaksjonene viser også at det er liten sympati for at loven følges. Det forventes at politiet og myndighetene viser et skjønn når de avgjør hvilke av disse lovene som skal følges og hvilke som skal overses. Dette skaper en vilkårlighet som ikke er en rettsstat verdig. Du kan jo gjette på hvem som rammes hardest, en fattig innvandrer med dårlige norskkunnskaper eller en rik samfunnsstøtte med de riktige kontaktene.

Til sist er det slik at det antar at noen vet bedre enn andre hva som folk har godt av. Det finnes ikke noen gud som på mystisk vis tryller frem hva som er bra for mennesker. Det er mennesker som Trond Giske som gjør dette. Politikere med varierende vurderingsevne, gis makt til å velge det gode for oss alle. Jeg tror det er klokere at folk får bestemme selv.

Fjern reklameforbudet for alkohol!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer