Kommentar

Equinor er den store melkekua for staten

I 2022 betalte Equinor 513 milliarder i skatt. Det er uhorvelig mye penger.

En venn fant bildet nedenfor på Twitter. Jeg sjekket tallene i denne artikkelen, og de virker riktige. De små avvikene skyldes nok variasjoner i dollarkursen.

Det er liten tvil om at den norske staten tjener grovt på olje og gass. Dette er selvsagt noe som undergraver troverdigheten til dem som både vil droppe utvinningen av olje og gass og samtidig øke offentlige utgifter. Kultur er ikke den nye oljen. Jeg har imidlertid et annet poeng.

Norge har nesten 5,5 millioner innbyggere. Et mer interessant tall når vi tenker på skatteinntekter er antall som arbeider. Skatt fra pensjonister roterer bare i systemet. Norge hadde i slutten av fjoråret omtrent 2,8 millioner sysselsatte. Et enkelt regnestykke gir oss da «oljeskatt» på omtrent 180 tusen per sysselsatt. Nå er dette litt unormalt høyt på grunn av krigen i Ukraina, men tar man tallet for 2021, så blir det fortsatt omtrent 70 tusen per sysselsatt.

Politikerne bruker disse pengene til å blåse opp staten. Det er skadelig, men pengene gir likevel en unik mulighet for liberalere som er opptatt at den som arbeider får beholde pengene selv. Oljeinntektene pluss oljefondet gjør det mulig å drastisk redusere offentlig sektor raskt gjennom å avskaffe inntektsskatten øyeblikkelig og redusere andre skatter drastisk. Dette er ikke stedet for en detaljert gjennomgang av hvordan dette skal skje. Slikt må gjøres med omhu.

Det viktige er at oljepengene ikke bør brukes til mer offentlig makt over menneskene, men til mer personlig frihet gjennom lavere skatt.

Mest lest

Arrangementer