Debatt

Kast trusselmakerne i fengsel

“Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Grove trusler straffes med fengsel inntil 3 år.”

Dette sier lovverket vårt om trusler. Vi har altså de lovmessige virkemidlene til å straffe og redusere trusselproblemet blant gamere, men vi gidder ikke. Hvorfor?

“Jeg skal finne deg, drepe deg og voldta kroppen din”.

Trusselen over må kunne sies å være grov. Noe annet blir absurd, gitt ordene som er brukt. Da må vi også klare å kaste personen som skrev den bak lås og slå en lengre periode, hvis vi vet hvem som skrev den. Det burde være mulig å finne ut via spillplattformene, med hjelp av de digitale sporene vi etterlater oss når vi gamer. Så, hva venter vi på?

De sosiale reglene for god oppførsel gjelder også på nettet. Foto: Lyncconf Games CC.BY.SA.

Vi må ta utgangspunkt i at folk faktisk står for det de skriver. Jeg mener det jeg skriver i dette innlegget, for eksempel. Hvis ikke ordene betyr noe, har vi ikke lenger noe meningsfullt språk. 

Det hjelper ikke mottakeren for en trussel om noen ‘bare var stor i kjeften’. Cecilie (21) vet ikke om personen har til hensikt å gjennomføre drap og voldtekt, eller om det bare er tomprat. Da er det irrelevant om politiet vurderer det som at det bare er en tastaturkriger i mors kjeller som var i dårlig humør. Skaden er skjedd idet trusselen er sent, og da skal personen alltid straffes.

Gamere er ikke dumme, og vet at det er fritt frem når de ikke risikerer straff. At trusler og hets er et problem i online-gaming, er fordi hverken rettsapparatet eller leverandørene av gamingtjenestene tar problemet på alvor. Hvis rettsapparatet gjorde sin del av jobben med å straffe trusler, bør vi kreve at tjenesteleverandørene tar grep mot dem som kommer med stygge kommentarer. Å game online skal være en hyggelig opplevelse. Uansett spill eller sjanger.

Nei, det holder ikke å kaste ut folk i en uke for stygge kommentarer når det er gjentakende oppførsel. Hvis man ikke lærer av sine feil, bør man heller ikke få benytte det privilegiet det å game online faktisk er. Den som gjør dette flere ganger, bør få kontoen sin stengt permanent. I tillegg bør det være mekanismer tilstede som gjør at det ikke bare er å betale for en ny lisensnøkkel og fortsette der man slapp.

Kanskje kunne vi fått på plass noen lover, hvor vi kan kreve at leverandørene tar kraftigere grep enn de gjør i dag om de vil ha tilgang til markedet vårt? De fleste spiller uten å hetse andre. Da vil nok leverandørene være villige til å gjøre en bedre jobb med å kaste ut hetserne, hvis leverandørene selv risikerer å miste retten til å tjene penger på norske brukere.

Vi liberalister liker å følge kardemommeloven: “Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre hva man vil.”

Dette er en god regel også for gamere. Skal vi få redusert problemet med trusler og hets, må det få reelle konsekvenser for dem som går over streken, spesielt for dem som truer andre med vold.

Mest lest

Arrangementer