Kommentar

Når sosialismen rammer dem selv

Rune Slagstad forlater SV fordi partiet ødelegger for den private skolen som hans sønn går på. Han er misfornøyd med at byrådet i Oslo sørger for nedleggelse for den private skolen Natur videregående skole der hans sønn er elev. Skolen er svært populær, men er nå besluttet nedlagt fordi Oslo kommune oppretter en konkurrent på Stovner videregående skole og kutter dermed støtten til den private skolen. Kommunen betaler nemlig kun skolepenger når det ikke finnes tilsvarende kommunalt tilbud.

Natur videregående skole. Photo: Chell Hill (CC BY-SA 3.0 NO)

Her kan mye skrives. Det er selvsagt interessant at gamle sosialister sender barna sine på private skoler. Dette er ikke ukjent, og det er også ganske vanlig blant foreldre som jobber i det offentlige skolebyråkratiet. Alle er selvsagt like, men noen er likere enn andre.

Hvorfor skal de være fortvilet? Ut fra rådende tankegang kan jo det kommunale drive alt like godt som private. Slik er teorien til sosialistene, men de er selvsagt ikke så virkelighetsfjerne at de kjøper tanken når det gjelder egne barn. Sosialister kan ha rare tanker, men de er likevel gode foreldre som vil det beste for sine barn.

Tanken er alltid at deres barn har noen spesielle behov som gjør at de ikke passer inn i A4-skolen. Dette gjelder imidlertid alle barn, i større eller mindre grad. Alle passer ikke inn i den samme formen. Det er nettopp noe av poenget med private alternativer. De skaper mangfold fordi man finner sin nisje som man er engasjert i å skape noe innen. Dette er kvalitativt annerledes enn tankegangen der man vil lage noe for alle.

Kommentaren var innledningsvis litt kritisk til Slagstad. Det er litt fortjent og også litt ufortjent. Han fortjener ære for at han faktisk står opp for sitt barn og den gode private skolen. Forhåpentligvis tenker han videre på saken og kommer til den konklusjonen at dette gjelder generelt og at det barn trenger er noe annet enn det byrådet i Oslo kan fikse. Norge trenger ikke bare å beholde alle private skoler. Vi trenger flere private skoler. Mange flere.

Mest lest

Arrangementer