Nyheter

Rapport fra Liberalistenes landsmøte 2023

Sørlandshovedstaden Kristiansand i sommerdrakt var åsted for Liberalistenes landsmøte 22. – 23. april 2023. Noe under 80 delegater og medlemmer fra hele landet konvergerte i Hotel Ernsts konferansefasiliteter for å debattere vedtekter, partiprogram, resolusjoner og de finere punkt (eller punkter, om du tilhører majoriteten) av norsk grammatikk og språknormering fra 1880-tallet og frem til et lite stykke forbi nåtiden, i alle fall om du spør dette hildede øyenvitne.

Sett bort fra tekniske problemer som gjorde at det aldri ble noen transatlantisk tale fra Spike Cohen, ble landsmøtet gjennomført knirkefritt, og uvanlig nok med romslig tid til alle planlagte debatter.

Partileder Arnt Rune Flekstad på Liberalistenes landsmøte 2023

Programdebatt

De sytten språkendringsforslagene innmeldt før fristen fikk dominere fylkesprogramdebatten på lørdag, supplert av ytterligere benkeforslag på språkretting av språkrettingen i de opprinnelige endringsforslagene, forbrytersk omgang med komma som ikke bør videreformidles, og flittig supplering av betraktninger om språkets og abstraksjonenes rolle i ulike sammenhenger. Skal samarbeid mellom kommuner være et kommunalt samarbeid, eller er de kanskje kommunale? Er det samme samarbeid(e) hver gang, eller endrer de karakter når de ulike samarbeid(er) omfatter ulike kommuner? Og hvorfor ikke interkommunal-e/t. Svaret ble interkommunale samarbeid, og det var en viss lettelse å spore da et benkeforslag fra redaksjonskomitéen (!) brøt opp språkdebatten med konkret innhold: kanskje nedleggelse av fylkesnivået ikke var så klokt som programkomitéen hadde sett for seg likevel.

Etter en livlig debatt om hvorvidt fylkene representerte desentralisering, frihet og demokrati, eller bare var en komplisert trygdeordning for fylkespolitikere som heller burde finne seg ærlig arbeid, ble fylkene vedtatt avlivet slik programkomitéen ønsket, og deres beskjedne oppgaveportefølje forutsettes overført til de allerede omtalte interkommunale samarbeid. Slik sett skal det ikke stå på terminologien når oppgavene skal overtas og skaleres på kommunenivå.

Debatten blusset opp igjen da kommuneprogrammets del om gjeldsforbud og nullstilling av kommuneøkonomien med oljepenger dukket opp. Skal partiet avstå fra å binde lokalpolitikere på hender og føtter og behandle dem som uansvarlige barn, eller viser erfaring at de faktisk er uansvarlige barn som slett ikke bør ha tilgang på kredittkort? Landsmøtet endte på det siste.

Resolusjoner

Delegat Eidshagen, forslagsstiller bak samtlige sytten språkvaskforslag, kan mistenkes for et landsmøtetaktikkeri som bør pryde fremtidens politiske lærebøker: på landsmøtets andre dag ber han i en forhåndsinnsendt resolusjon om landsmøtets tilslutning til å fjerne alle offisielle språknormer i kongeriket, og annullere sprakradets autoritet. Han skulle nok lett lenge etter et mer mottakelig publikum etter debatten første dag, og resolusjonen ble vedtatt med stort flertall.

Foruten språknormeringens fall, vedtok landsmøtet seks av syv foreslåtte resolusjoner, herunder å overføre eierskapet av Statkraft og Statnett direkte til norske innbyggere, fjerne hallikparagraf og sexkjøpslov, tiltak for å redusere matvarepriser gjennom å fjerne importvern, og fjerne begrensninger på egen pensjonssparing.

Et forslag om å stanse våpenstøtten til Ukraina falt med stort flertall, på samme dag som det skjedde (med betydelig knappere margin) i partiet Rødt. Der Rødt, i alle fall delvis, lener seg på en noe selektiv statsskepsis og dype følelser fra syttitallet, er mindretallet i Liberalistene skeptisk til alle stater og statlige maktmidler. Som forslagsstiller Eidshagen poengterte i det som kunne være et ekko fra en annen og mildere bevegelse fra samme tidsepoke: hva om det ble krig, og ingen møtte opp? Resolusjonen søkte å la hver enkelt velge å støtte Ukraina om de ønsket det, men at vi ikke burde gjøre det kollektivt.

Fra talerstolen ble det til svar påpekt at vår angrepskrigende nabo Russland er en trussel mot alle, og at våpenstøtten slik sett kan anses som en naturlig forlengelse av vår egen forsvarspolitikk. Dessuten har vi gjennom vår alliansepolitikk og partiets støtte til NATO-alliansen (som et av få overnasjonale samarbeid partiet helhjertet støtter) allerede valgt side. For øvrig ble det påpekt at det var vanskelig for enkeltpersoner å bidra med panservernraketter og Leopard 2, all den tid vi under omstendighetene har et statlig monopol på slikt.

Forslaget falt mot fire stemmer.

Tillitsverv og opptak av landsmøtet

Det ble ikke kampvotering på noen valgte posisjoner. Innstillinger fra valgkomitéen ble antatt som foreslått, og der innstillinger manglet, meldte kandidater seg selv til de nødvendige verv var besatt. Partileder stod ikke på valg, og det øvrige sentralstyret fortsetter med mindre endringer.

Nytt sentralstyre består av følgende:

 • Leder: Arnt Rune Flekstad
 • Politisk nestleder: Jan-Øyvind Lorgen
 • Organisatorisk nestleder: Nicolay Normann Grundt
 • Sekretær: Oddbjørn Sjursen
 • Styremedlem: Kenneth Skorpen
 • Styremedlem: Vegard Nøtnæs (ny)
 • Styremedlem: Arild Hystad
 • Styremedlem: Benjamin Bringsås
 • Styremedlem: Austin Rasmussen
 • 1. vara: Stian Vik (ny)
 • 2. vara: Kenneth Tolaas
 • 3. vara: Einar Smidesang (ny)
 • 4. vara: Jarl Lunde

Landsmøtet gav også tilslutning til at ny programkomité tar et løpende og litt bredere ansvar for alle programmene på mer permanent basis. Det vil si at komitéen jobber med både lokale og nasjonale program også i mellomvalgsår, inklusive overordnet ansvar for visjonsdokumentet. Ambisjonen er at dette kan gjøre det enklere for medlemmer å gi innspill gjennom hele året, og for komitéen å unngå skippertaksinnsatsen som gjerne kreves når landsmøtet nærmer seg.

Ny, fortrinnsvis stående, programkomité består av:

 • Vegard Nøtnæs
 • Ronny Skjæveland
 • Arne Eidshagen (ny)
 • Peter Hagen (ny)
 • Dag Vikan (ny)
 • Vara: Christopher Torgersen (ny)
 • Vara: Haakon Sperre (ny)

Valgkomité:

 • Fredrik Laving
 • Ronny Skjæveland
 • Amund Farberg
 • Vara: Henrik Gimle Holm
 • Vara: Bjarte Kvinge Tvedt

Redaksjonskomité:

 • Amund Farberg
 • Arild Hystad
 • Henning Van Duffel

Interesserte kan se opptak av landsmøtet nedenfor. Her er noen høydepunkt:

 • resolusjonsdebatt: dag 2 fra 0t36m
 • programdebatt: dag 1 fra 2t35m
  • Debatt om nedleggelse av fylkesnivået fra 2t52m

Mest lest

Arrangementer