Kommentar

Kommuner avlegger ikke regnskap innenfor tidsfristen

Mens private bedrifter får beskjed om at fristen for å avlegge regnskap ikke kan bli utsatt, gir norske kommuner, styrt av norske politikere og byråkrater, blaffen i tidsfristen.

Ifølge kommuneloven §14-6. , skal kommunene avlegge regnskap senest 22. februar. I månedsskiftet april/mai er det god del norske kommuner som ikke har fulgt loven.

I mars meldte Kommunal Rapport at over 20 kommuner ikke har sendt inn regnskap i tide.

Skribenten har i dag sett beretningen til en oppdragsansvarlig revisor/statsautorisert revisor. I beretningen har revisoren skrevet:

«Kommunedirektøren har ikke avgitt et årsregnskap og årsberetning, samt konsolidert årsregnskap for regnskapsåret 2022 innen den frist som følger av kommuneloven, 22. februar 2023. Vi har følgelig ikke vært i stand til å utføre revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk innen fristen for å avgi revisjonsberetning 15. april, jf. kommuneloven 5 24-8.
Denne revisjonsberetningen vil bli trukket tilbake når årsregnskapene og årsberetning er avgitt og vi har fått tid til å gjennomføre de revisjonshandlinger vi finner nødvendige for å bekrefte årsregnskapene.
»

Det er ikke alle kommunene som gir blaffen i loven, vedtatt av Stortinget. De fleste kommuner holder tidsfristen og har god økonomistyring, blant annet Lebesby kommune. I kommunen med vel 1 300 innbyggere, ble regnskapet presentert av rådmannen i begynnelsen av februar.

Regnskap er komplisert og kommuner er omfattende virksomheter, gjerne med små ressurser i økonomiavdelinger. Det er likevel ingen unnskyldning for å bryte loven. Eller uttrykt på en annen måte: Hvordan få lovlydige borgere når kommuner bryter lovverket?

Hvordan et regnskap er avlagt og tilbakemeldingene fra revisoren, lar skribenten ligge.

Skrekk og gru

I Norge er det kommunene som produserer, eller sørger for mange av de skattefinansierte tjenestene; fra vann og avløp, til skoler og helsetjenester. Mange kommunepolitikere drømmer om mer, en større kommunal sektor som inkluderer blant annet næring.

Hvordan drive en god skole når kommunen ikke klarer å avlegge et regnskap innenfor tidsfristen? Skribenten mangler et godt svar, men debatten bør være interessant i veldig mange norske kommuner.

Grenser for politikk!

Mest lest

Arrangementer