Kommentar

Liberalismens Seiersdag: 17. mai!

Når vi feirer 17. mai, hyller vi de verdiene som har drevet Norge fremover. Norge begynte som en liberalistisk rettstat, og grunnloven er en del av denne liberalistiske arven. Grunnloven reflekterer de verdiene som har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i. Den la til rette for stor økonomisk frihet (og den er friere enn de fleste andre land, inkludert USA) og den individuelle friheten. Vi feirer Ikke bare fordi det er prinsipper vi holder høyt, men fordi de har vist sin evne til å skape velstand og fremme menneskelig utvikling. Vi blomstrer ikke på tross av vår frihet, men på grunn av den!

Det er en skarp kontrast mellom hva vi feirer i dag på 17. mai og hva som ble feiret 1. mai. Faren ligger i at hvis vi lar ideene fra 1. mai få for mye plass, risikerer vi å underminere de prinsippene som har gjort Norge velstående og fritt.

Foto: Petter Hebæk (CC BY 2.0)

Prinsippene om liberalisme står sterkt i Norge, og 17. mai er en feiring av disse prinsippene. Det er en dag hvor vi kan feire vår evne til å styre våre egne liv, fri fra unødvendig statlig innblanding. Det er en dag hvor vi kan feire den økonomiske friheten som gir oss mulighet til å forfølge våre drømmer og skape velstand for oss selv og våre medborgere.

På 17. mai må vi bruke dagen til å minne oss selv på viktigheten av å bevare og styrke disse frihetene. Det er viktig å huske at frihet ikke er en selvfølge. Den er et resultat av hardt arbeid, visjon og engasjement. Frihet krever konstant oppmerksomhet og beskyttelse, spesielt i en tid hvor mange er tilbøyelige til å gi fra seg sin frihet i bytte for kortsiktige løfter om sikkerhet eller økonomisk stabilitet.

Anbefalte videoer, «Grunnloven og Liberalismen» et foredrag av professor i økonomihistorie Ola H. Grytten, og «Grunnlov og frihet – Turtelduer eller erkefiender?» som er en bok skrevet av J.K. Baltzersen, gir en dypere forståelse av de liberale prinsippene i vår grunnlov. Her kan du kjøpe boken.

Mest lest

Arrangementer