Kommentar

Plan- og bygningsetaten krenker eiendomsretten

De av oss som er opptatt av reguleringer, pleier å påpeke at et kompleks regelverk ofte er unødvendig plagsomt og formålsløst. Et eksempel på dette er da tre (hus)båteiere på Malmøya fikk pålegg om å fjerne båtene sine innen 25. juni av plan- og bygningsetaten (heretter PBE). Hvis ikke venter bot og dagsbøter, skriver Avisa Oslo.

Husbåt: Wikimedia Commons

Folk har lov å bo i båt i Norge så lenge båten tilfredsstiller krav om ting som kjøkken, sanitærutstyr og sengeplasser. Med en gang båten «ligner» for mye på en husbåt derimot er båten underlagt søknadsplikt med omfattende inspeksjoner og dokumentasjonskrav. Strenge reguleringer gjør at det er langt færre husbåter i Norge enn i for eksempel Nederland, England og USA.

PBE har ingen entydig definisjon av hva en husbåt er. Det ser ut til å være en ren skjønnsmessig vurdering. Av uvisse grunnen bruker etaten likevel mye ressurser på å undersøke om båter i Oslo ligner for mye på husbåter. Deretter pålegger de tvangsmulkt og fjerning av båtene.

En av (hus)båteierne på Malmøya klaget på vedtaket med følgende begrunnelse: – Min båt er bygget som båt, godkjent og registrert som båt i båtregisteret.

Oslo kommune står derimot på sitt. PBE erkjenner at «Husbåt er ikke et entydig begrep» men mener likevel at båten er en husbåt, og at den dermed må fjernes fra Malmøya.

Det bør være lover som regulerer hvordan en person kan disponere eiendommen sin for å unngå skade på tredjepart. Det bør ikke være lov å synke båten sin i vannet eller disponere eiendommen på en sjenerende måte.

Men så lenge folk er fredelige bør heller ikke kommunen plage mennesker uten grunn.

Mest lest

Arrangementer